Sammanhållen journalföring

 

 

Det finns olika typer av tekniska lösningar för sammanhållen journalföring. Nationell patientöversikt är under införande i Sverige och är en typ av tekniskt lösning.

Vad är sammanhållen journalföring?

Sammanhållen journalföring är en möjlighet för vårdgivare när behov uppstår att ta del av patientens journaler hos andra vårdgivare. Detta gäller oberoende av hos vilken vårdgivare patienten söker vård. Syftet är att kunna få en mer heltäckande bild av patientens vårdhistorik och vårdbehov vilket i sin tur gör att vårdpersonal kan ge snabbare, god och säker vård. En sammanhållen journalföring kräver patientens samtycke.

Vad ger sammanhållen journalföring?

 • Ökad vårdkvalitet
  En helhetsbild av patientens tidigare diagnoser, provresultat och medicinering gör det lättare att ställa rätt diagnos och ge rätt behandling i tid
 • Ökad patientsäkerhet
  Rätt beslutsunderlag minskar risken för felbehandlingar eller felmedicinering
 • Ökad effektivitet
  Delad information minskar kostsamt dubbeljobb
 • Ökat inflytande
  Patientens samtycke och rätt att spärra uppgifter

Filmen om Åke, 76

 

Titta gärna på informationsfilmen som är gjord i det nationella NPÖ-projektet (6 min).

 

Kontakt

Mer information om eHälsa kontakta enhetschef Patrik Mattsson,  , tel 070-582 41 48.

Om du har några frågor om NPÖ i Västra Götaland så skicka dem gärna till  

 

uiqt|wBxi|zqs5ui||{{wvH%vozmoqwv5{mxi|zqs5ui||{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBvxwH%vozmoqwv5{mvxwH%vozmoqwv5{muiqt|wBszq{|qvi5{%vmv}vo{{wvH%vozmoqwv5{mszq{|qvi5{%vmv}vo{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m