Frågor och svar om sammanhållen journalföring

 

14 vanliga frågor och svar för personal

 

Vem kan se patientens uppgifter?

Säkert identifierad behörig vårdpersonal. Det måste också finnas en patient/vårdrelation och patienten måste ge sitt samtycke.

Hur kontrolleras att patientens integritet skyddas?

Säkert identifierad behörig vårdpersonal kan läsa patientens uppgifter. Det måste finnas en patient/vårdrelation och patienten ska ha gett sitt samtycke. I efterhand går det att spåra, via loggar vem som tagit del av uppgifterna. Patienter har på begäran rätt att få tillgång till dessa loggar. Varje vårdgivare gör systematisk uppföljning av loggar.

Kan patienten spärra uppgifter?

Ja, patienten avgör själv om sina uppgifter helt eller delvis ska spärras för sammanhållen journalföring och avgör också själv om och när en spärr ska tas bort.

Vad händer om patienten spärrar?

Det framgår i sammanhållen journalföring att spärrade uppgifter finns. Patienten avgör själv om han/hon vill delge de spärrade uppgifterna till vårdpersonalen.

Vad händer om patienten är medvetslös?

Vårdpersonalen kan då begära nödöppning av den sammanhållna journalen och ta del av journaluppgifterna, men inte spärrade uppgifter hos annan vårdgivare. Nödöppning följs upp regelbundet av vårdgivaren.

Patienten vill inte vara med i sammanhållen journalföring!

Patienten har rätt att stå utanför sammanhållen journalföring. När han/hon meddelar din vårdgivare detta kan inte andra vårdgivare ta del av uppgifterna.

Finns journalen på nätet?

Nej, alla uppgifter lagras i vårdgivarnas lokala journalsystem.

En patient en journal?

Nej. Sammanhållen journalföring innebär att flera vårdgivare kan få tillgång till varandras uppgifter när patienten ger sitt samtycke.

Hur är det med IT-säkerheten?

I Patientdatalagen och tillhörande föreskrifter finns särskilda bestämmelser om behörighetstilldelning och åtkomstkontroll. Datainspektionen är tillsynsmyndighet.

Kan vårdhavare spärra sitt barns uppgifter?

Nej, vårdhavare kan inte spärra uppgifter om sina barn. I takt med barnens stigande ålder och mognad får barnet själv spärra uppgifter.

Kan någon annan ge samtycke istället för patienten?

Nej, bara patienten själv ge sitt samtycke.

Om patienten är utomlands?  

 Sammanhållen journalföring gäller bara inom Sverige än så länge. Europeiska intiativ pågår.

Finns uppgifter om läkemedel?

 Ja, läkemedelsinformation ingår i sammanhållen journalföring.

Varför införs sammanhållen journalföring?

Lagstiftaren vill stärka patientens integritet, säkerhet och trygghet. Vårdpersonalen får enklare, säkrare och snabbare en heltäckande bild av patientens vårdhistorik och ges bättre förutsättningar för god och säker vård.

 


 

uiqt|wB&uizqivvm5m5jmzoozmvH%vozmoqwv5{muizqivvm5m5jmzoozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m