Nationell Patientöversikt

På denna webbplats kommer du att få information om genomförandet av NPÖ i Västa Götaland. Här kommer du att kunna läsa nyheter om projektet, ladda ner dokument, hitta relevanta länkar och kontaktpersoner till projektet. 

Intervju


NPÖ- en trygghet för patienten!

 

 

 

Intervju med Gustaf Dahlbäck- distriktsläkare och regelbunden användare av Nationell Patientöversikt (NPÖ) på Sörhaga vårdcentral i Alingsås.

Hur ofta använder du NPÖ?

Jag använder NPÖ 2-3 ggr i veckan.

Vad är de största fördelarna med NPÖ?

En fördel är att snabbt kunna få aktuell information om patienten.
En annan fördel är att vi slipper dubbeljobba bland annat genom att undvika att göra undersökning som redan är gjorda.

Hur upplever patienten NPÖ?

Patienter känner sig trygga av att jag vet. Att jag har tillgång till den information som finns för att kunna göra en professionell bedömning. Det är en stor trygghet för patienten.
När jag berättar om NPÖ så tror de flesta patienter att vi redan har ett sådant system inom vården. De tror att vi har en fullständig insyn. De blir tvärtom förvånade över att jag inte kunnat se olika relevanta provresultat innan.  

Finns det patienter som vägrar samtycke?

Nej, det har jag inte varit med om.

Finns det några nackdelar med NPÖ?

Informationsmässigt saknar jag inget. Det som skulle kunna förbättras är gränssnittet som kunde bli lite snyggare och modernare. Ibland kan det vara lite knöligt med många olika knapptryck men som helhet är jag väldigt nöjd med NPÖ.

Har du ändrat ditt arbetssätt/sätt att söka information sen NPÖ kom?

Idag gör vi mycket kopior på journalanteckningar och provresultat och skickar det till varandra över vårdgivargränserna. När NPÖ kommer att användas i större skala så kommer det arbetssättet att förändras. Vi skulle utöver arbetstid spara en hel del träd.
För mig underlättar NPÖ det dagliga arbetet. Men framförallt underlättar det för patienten som ibland rör sig mellan både offentlig och privat primärvård, sjukhus och kommunal omsorg. Som patient ska man kunna känna sig trygg i att vi som hälso- och sjukvårdspersonal alltid har fått rätt information i rätt tid. Det är den riktigt stora fördelen!

Text: Marianne E Berggren 

 

Nationell Patientöversikt

En patient har idag ofta kontakt med flera olika vård- och omsorgsgivare, som var och en registrerar och förvarar sin journalinformation lokalt. Eftersom det då blir svårt att få en helhetsbild av patienten uppstår ibland osäkerhet vid medicinska bedömningar och nya kontakter.

Den nya tjänsten Nationell patientöversikt ger behöriga användare möjlighet att, efter patientens samtycke och godkännande, hitta och titta på viktig patientinformation som registrerats i de olika vårdsystemen hos landstinget, kommunen och den privata vårdgivaren. Informationsmängder såsom diagnoser, provresultat, läkemedelsordinationer, vårdplaner blir tillgängliga för alla anslutna huvudmän via ett webbgränssnitt.

Västra Götalandsregionen har påbörjat arbetet med NPÖs införande. Under 2012 införs NPÖ successivt i i Västra Götaland.

Nationell Patientöversikt ger

Ökad vårdkvalitet
En helhetsbild av patientens tidigare diagnoser, provresultat och medicinering gör det lättare att ställa rätt diagnos och ge rätt behandling i tid

Ökad patientsäkerhet
Rätt beslutsunderlag minskar risken för felbehandlingar eller felmedicinering 

Ökad effektivitet
Delad information minskar kostsamt dubbeljobb

Ökat inflytande 
Patientens samtycke och rätt att spärra uppgifter

Filmen om Åke, 76

 

Titta gärna på informationsfilmen som är gjord i det nationella NPÖ-projektet (6 min).

 

Kontakt

Mer information om eHälsa kontakta enhetschef Patrik Mattsson,  , tel 070-582 41 48.

Om du har några frågor om NPÖ i Västra Götaland så skicka dem gärna till  

 

uiqt|wBxi|zqs5ui||{{wvH%vozmoqwv5{mxi|zqs5ui||{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBvxwH%vozmoqwv5{mvxwH%vozmoqwv5{muiqt|wBszq{|qvi5{%vmv}vo{{wvH%vozmoqwv5{mszq{|qvi5{%vmv}vo{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m