Nationell Patientöversikt

En patient har idag ofta kontakt med flera olika vård- och omsorgsgivare, som var och en registrerar och förvarar sin journalinformation lokalt. Eftersom det då blir svårt att få en helhetsbild av patienten uppstår ibland osäkerhet vid medicinska bedömningar och nya kontakter.

Den nya tjänsten Nationell patientöversikt ger behöriga användare möjlighet att, efter patientens samtycke och godkännande, hitta och titta på viktig patientinformation som registrerats i de olika vårdsystemen hos landstinget, kommunen och den privata vårdgivaren. Informationsmängder såsom diagnoser, provresultat, läkemedelsordinationer, vårdplaner blir tillgängliga för alla anslutna huvudmän via ett webbgränssnitt.

Västra Götalandsregionen har påbörjat arbetet med NPÖs införande. Under 2012 införs NPÖ successivt i i Västra Götaland.

Nationell Patientöversikt ger

Ökad vårdkvalitet
En helhetsbild av patientens tidigare diagnoser, provresultat och medicinering gör det lättare att ställa rätt diagnos och ge rätt behandling i tid

Ökad patientsäkerhet
Rätt beslutsunderlag minskar risken för felbehandlingar eller felmedicinering 

Ökad effektivitet
Delad information minskar kostsamt dubbeljobb

Ökat inflytande 
Patientens samtycke och rätt att spärra uppgifter

uiqt|wB&uizqi5jwzoH%vozmoqwv5{muizqi5jwzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m