Nationella vårdtjänster

Center för eHälsa i samverkan (Cehis) koordinerar landstingens och
regionernas arbete för att utveckla och införa olika nationella vårdtjänster. Tjänsterna kommer att ge vård- och omsorgspersonal ökad tillgång till information och bättre verktyg för att kunna arbeta effektivare och säkrare för ökad patientnytta.

I Västra Götalandsregionen ingår för närvarande följande tjänster:

Pascal

Nationell Patientöversikt

 

uiqt|wBszq{|qvi5{%vmv}vo{{wvH%vozmoqwv5{mszq{|qvi5{%vmv}vo{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m