Pascal

Pascal ordinationsverktyg är tillgängligt för alla användare inom Västra Götaland sedan 21 maj 2012. Pascal används idag av 35 000 användare i hela Sverige varav hälften är från kommunerna. Ordinationsverktyget har förbättrats med nya funktionaliteter och nästa uppdatering sker i månadsskiftet oktober/november 2012.

I Västra Götalandsregionen pågår nu arbetet med att etablera ny dosleverantör som planeras vara i drift i maj 2013.

För att kunna använda Pascal krävs
• att användaren har rätt information ifylld i Katalog i Väst (KIV)
• SITHS-kort med tillhörande PIN-kod
• kortläsare och installerad programvara
• behörighet

 

 

 

Kontakt

För mer information om Pascal:

Carolina Jansson,  

Webbsida

För mer information:

www.vgregion.se/pascal

uiqt|wBkizwtqvi5riv{{wvH%vozmoqwv5{mkizwtqvi5riv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBszq{|qvi5{%vmv}vo{{wvH%vozmoqwv5{mszq{|qvi5{%vmv}vo{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m