Rosettprojektet

Rosetta var namnet på det genomförandeprojekt som anpassade Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård efter patientdatalagens krav och införde NPÖ i länet.

 

Kuriosa om Rosettastenens historia

Rosettastenen är en stor svart basaltplatta, som hittades 1799 av franska soldater vid staden Rosetta i närheten av Alexandria under Napoleons fälttåg i Egypten. Texten på denna var av avgörande betydelse, när det gällde att tolka hieroglyferna. På stenen finns tre texter med samma innehåll på två språk, skrivet med olika typer av skrift – egyptiska, skrivet dels med hieroglyfer, dels med demotisk skrift, och på antik grekiska skrivet med grekiska bokstäver. Patientdatalagen möjliggör åtkomst men ställer samma krav på tolkning mellan alla våra elektroniska system och tar oss tillbaka till 1799.

uiqt|wB&uizqivvm5m5jmzoozmvH%vozmoqwv5{muizqivvm5m5jmzoozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m