För privata vårdgivare

Under sommaren 2012 ändrades flera rutiner i Västra Götalandsregionen när det gäller att ansöka om behörighet till Nationella vårdtjänster, för närvarande Nationell Patientöversikt (NPÖ) och Pascal. Dessa rutiner berör även privata vårdgivare.

Sedan den 21 juni har privata vårdgivare möjlighet att beställa behörigheter till sin personal genom en elektronisk behörighetsblankett. Se länk i högerspalten. För åtkomst till behörighetsbeställningen behöver verksamheten vara upplagd i Katalog i Väst, KiV. Verksamhetschefen/beställaren behöver också ha ett giltigt SITHS-kort.

Vid problem kontakta Servicedesk på telefon 010-47 37 100 

uiqt|wBszq{|qvi5{%vmv}vo{{wvH%vozmoqwv5{mszq{|qvi5{%vmv}vo{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m