Logg

Logg

Västra Götalandsregionen är vårdgivare och ska genomföra systematiska och återkommande kontroller om obehörig åtkomst till uppgifter om patienter förekommer. Denna loggning sker via verksamhetschefen. Loggtjänsten ska stötta verksamhetschefen i automatiskt genererade rapporter. Kontrollerna ska göras så regelbundet och med så hög andel av logghändelser att det utgör en effektiv kontroll. Målsättningen med kontrollen ska vara både upptäckande och avhållande om obehörig åtkomst. Loggsökning skall göras baserat på antingen loggposter gällande en viss patient eller gällande en viss användare. Alla sökningar kan göras med ett start- och/eller slutdatum för när aktiviteten skett. Alla användaraktiviteter som utförts i systemet loggas av den lokala spärrtjänsten. Följande aktiviteter loggas:

  • Vem aktören är som varit inne i systemet, namn, personnummer mm
  • Vad aktören tagit dela av, patientuppgifter vårddokumentation mm.
  • När aktören varit inne i systemet, datum och tid
  • Hur aktören varit inne i systemet, vilken aktivitet som gjorts läsa, skriva/ändra/kopiera eller signering/vidimering
  • Var aktören varit inne i systemet via IT-tjänst, nätverk eller via  arbetsstation.

Patient som vill ha ett loggutdrag, dvs se vem som har varit inne och tittat i sin journal, hänvisas till Spärr- och loggservice, tel 0774-44 10 10 må-to 09:00-11:00, som ser till att patienten får ett loggutdrag hemskickat oavsett vilket journalsystem det gäller. Ställs frågor kring innehållet i loggutskriften hänvisa patienten till aktuell verksamhetschef.

 

Fr o m 1 juni 2012

Spärr- och loggservice

telefon 0774-44 10 10

må-to 09.00-11.00

uiqt|wB&szq{|qvi5{%vmv}vo{{wvH%vozmoqwv5{mszq{|qvi5{%vmv}vo{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m