Nödöppning

I första hand ska patienten själv begära att en spärr hävs eller ge sitt samtycke till att häva spärren.  

 Nödöppning av spärrade uppgifter i sammanhållen journalföring

Vårdgivaren har rätt att häva en spärr vid en så kallad nödöppning. Anledningen är att i vissa fall måste behandlande personal få viss medicinsk information vid nödsituationer då det finns fara för patientens liv eller allvarlig risk för dennes hälsa. Vård vid livshotande tillstånd är ett exempel på verksamhet där denna bestämmelse är tillämplig.  

Om det finns spärrade journaluppgifter om en patient då det föreligger fara för patientens liv eller allvarlig risk för dennes hälsa får den behandlande vårdgivaren, om patienten inte själv kan häva spärren, ta del av uppgiften om vilken eller vilka vårdgivare som har spärrade journaluppgifter om patienten. Den behandlande vårdgivaren kan se vilken eller vilka vårdgivare där det finns spärrade journaluppgifter och göra en bedömning om dessa kan antas ha betydelse för den vård som patienten är i behov av. Uppgifterna ska ligga till grund för behandlande vårdgivares bedömning om spärren för patientens journaluppgifter ska hävas eller ej. Endast spärr för journaluppgifter som kan antas ha betydelse för patientens vård får hävas. Den behandlande vårdgivaren begär hävning av spärr hos den vårdgivare som har spärrat journaluppgifter om patienten.  

Nödöppning av ospärrade uppgifter i sammanhållen journalföring

Detta gäller även i akuta nödsituationer för ospärrade journaluppgifter som gjorts tillgängliga av andra vårdgivare, då patienten inte själv kan ge sitt samtycke. Vid en akut nödsituation då det föreligger fara för patientens liv eller allvarlig risk för dennes hälsa behöver inte vårdgivaren som behandlar patienten vända sig till andra vårdgivare med någon begäran om att få ta del av journaluppgifterna. Behandlande vårdgivare kan endast ta del av journaluppgifter som antas ha betydelse för den vård som patienten är i behov av.  

Nödöppning i regionala system

För nödöppning av spärrade och ospärrade uppgifter i regionala system gäller för närvarande lokal rutin.  

Fr o m 1 juni 2012

Forcering av spärr (vårdpersonal):

Ring 010-47 37 100 (knappval 5)
Öppet dygnet runt

uiqt|wB&szq{|qvi5{%vmv}vo{{wvH%vozmoqwv5{mszq{|qvi5{%vmv}vo{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m