Spärr av information

Från och med 1 juni 2012 gäller nya rutiner för spärr av journalinformation i Västra Götalandsregionen.

Om en patienter vill spärra information hänvisar hälso- och sjukvårdspersonal till spärr- och loggservice. De ansvarar då för att informera patienten om vad en spärr kan innebära för risker. Om patienten fortfarande vill spärra sin information så skickas en blankett hem. Den ifyllda blanketten lämnas sedan in till hälso- och sjukvårdspersonal på närmsta vårdcentral eller sjukhus. Personalen styrker patientens identitet och skickar sedan in blanketten till den angivna adressen på blanketten. Samma rutin gäller för om en patient vill häva sin spärr.

Telefontjänsten nås på telefon 0774-44 10 10, må-to 09.00-11.00

Vad säger patientdatalagen om spärr?

En patient har möjlighet att motsätta sig att uppgifter om honom/henne görs tillgängliga för andra vårdgivare i ett system för en sammanhållen journalföring eller inom en vårdgivare. En spärr kan vara yttre eller inre: 

  •  Yttre spärr - spärrar information för alla medarbetare/personal utanför den angivna vårdgivaren.
  •   Inre spärr - reglerar sättet eller formen för utbyte av information, dvs genom elektronisk åtkomst och är en snävare spärr än den yttre.

En spärr kan avse samtliga uppgifter eller bara vissa uppgifter och kan göras endast i förhållande till någon eller vissa vårdgivare som deltar i det sammanhållna journalsystemet eller inom en vårdgivare. Uppgifter som inte kan spärras är att det finns spärrade uppgifter om patienten samt uppgift vem vårdgivaren är. Uppgifter får spärras på obegränsad tid. Informationen kan spärras för en viss organisation såsom en vårdgivare och/eller vårdenhet. En patient kan ha flera aktiva spärrar som alla gäller "tillsammans". En spärr kan hävas eller tas bort och dessa aktiviteter loggas. Följande loggaktiviteter följs upp:          

  • Registrera spärr         
  • Registrera tillfällig hävning av spärr        
  • Återkalla tillfällig hävning av spärr        
  • Permanent hävning av spärr        
  • Makulera spärr.

Frågor

Spärr- och loggservice

telefon 0774-44 10 10

må-to 09.00-11.00

uiqt|wBuizqivvm5m5jmzoozmvH%vozmoqwv5{muizqivvm5m5jmzoozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m