Rapportarkiv

Rapporter och dokument producerade av Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Västra Götalandsregionen innan 2008. Dokumenten är ordnade alfabetiskt efter titel eller ämnesområde. Alla dokument öppnas i nytt fönster.

A B C D E F G H I J  K L M N O P R S T U V

 

A

Prehospital akutsjukvård - i ett regionalt perspektiv publ 2004, Analysenheten, HSA 

B

Beskrivningssystem för sjukhusens somatiska öppenvårdpubl 2001, Analysenheten, HSA

Börja på ny kula2006. Strategisk utvecklingsenhet, HSA

C

 

D

 Inventering av vården av diabetesrelaterade fotproblem2004

Dialys i GöteborgsområdetEn utredning om utvecklingen i ett 10-års perspektiv, publ 2003, Analysenheten, HSA

DRG som grund för prestationsersättning inom psykiatrin publ maj 2007, Analysenheten, HSA

E

Ersättningsmodeller

Målrelaterad ersättningpubl nov 2007, Analysenhet, HSA

Ersättningsformer handikappförvaltningens verksamhetpubl 2006, Analysenheten, HSA

Primärvårdens ersättningssystem - fortsatt utformning år 2008publ 2007, Analysenheten, HSA

Primärvårdens ersättningssystem - 2006Analysenheten, HSA

Sjukhusens ersättningssystem - tilläggsuppdragpubl 2006 Analysenheten HSA

Sjukhusens ersättningssystem 2005 Analysenheten HSA

Ersättningssystem för sjukhusens öppenvårdpubl 2002, Analysenheten, HSA

Tillbaka upp på sidan

 

F

G

 

H

Verksamhetsuppföljning inom hematologinpubl 2000, Analysenheten, HSA

Högspecialiserad vård 2007En analys av konsumtionsmönster i Västra Götaland publ jan 2009, Analysenheten, HSA

Högspecialiserad vård 2005Kartläggning av vården vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Analysenheten, HSA

 

J

 

K

Kvalitetsregister

Anslutningsgrad till nationella kvalitetsregisterEn särskild analys av riks-HIA, publ feb 2007, Analysenheten, HSA

Medverkan i nationella kvalitetsregisterpubl sep 2007, Analysenheten, HSA

Nationella kvalitetsregister i Västra Götaland- en kartläggningpubl 1999, Analysenheten, HSA

Kirurgi i slutenvården 1995-1999publ 2002, Analysenheten, HSA


 

Tillbaka upp på sidan

 

L

Invånarnas receptläkemedel 2001 och 1999-2001en studie av invånarnas kostnader för receptläkemedel i Västra Götaland och riket, publ 2003, Analysenheten, HSA

Läkemedelskonsumtion i Västra Götaland, mätt i kostnader - en jämförelse mellan länet och riketpubl 2000, Analysenheten, HSA

M

Utvärdering av myndighetssamverkanpubl 2004 Analysenheten, HSA

Mål och utfallRapport med idéskiss till uppföljning av måluppfyllelse och analys av avvikelser, publ 2000, Analysenheten, HSA
 

N 

Nyckeltal för jämförelser av vårdcentraler 2006Analysenheten, HSA

Tabellsuplement till nyckeltal 2006Analysenheten, HSA

Rättelser till Nyckeltal för jämförelser av vårdcentraler 2006Analysenheten, HSA

O

Operation - Inomregionala skillnader i antalet inkontinensoperationerpubl feb 2007, Analysenheten, HSA

P

Beskrivning och analys av patientströmmarna i Västra Götalandpubl 2000, Analysenheten, HSA

Primärvård - kostnader besökHälso- och sjukvårdsnämndernas kostnader för besök vid offentligt och privat bedrivna vårdcentraler i Västra Götaland år 2006, Analysenheten, HSA

Produktivitet
Sjukhusens produktivitetsutveckling 2007-2008Analysenheten, HSA

Sjukhusens produktivitetsutveckling 2006-2007Analysenheten, HSA

Sjukhusens produktivitetsutveckling 2005-2006Analysenheten, HSA

Sjukhusens produktivitetsutveckling 2004-2005Analysenheten, HSA

Sjukhusens produktivitetsutveckling 2003-2004Analysenheten, HSA

Sjukhusens  produktivitetsutveckling 2001-2003Analysenheten, HSA

Sjukhusens produktiivitetsutveckling 1998-2001Analysenheten, HSA

Fördjupad analys av produktivitetsutvecklingen vid regionens sjukhuspubl 2002, Analysenheten, HSA

Produktivitet inom PrimärvårdenJämförande analys i Västra Götaland 2002 - 2003, Analysenheten, HSA

Psykiatri

Tillförlitliga produktionsrapporterpubl 2002, Analysenheten HSA 

Nytt ersättningssystem inom psykiatripubl 2006 Analysenheten, HSA

Psykiatri - Basala fakta om psykiatriska vården i Västra Götalandpubl 2007 Analysenheten, HSA

Psykiatri - Nyckeltal psykiatri, inomregional länssjukvårdpubl 2007 Anaysenheten, HSA

Psykiatri - Indikatorer som belyser den psykiatriska verksamhetens kvalitet och resultat 2007Analysenheten, HSA

Psykiatri - Indikatorer som belyser den psykiatriska verksamhetens kvalitet och resultat 2006Analysenheten, HSA

Psykisk ohälsa - huvudrapportOmfattning och utbredning bland invånarna i Västra Götaland 2006, Analysenheten, HSA

Psykisk ohälsa - underlagsrapport2006, Analysenheten, HSA


 

R 

Regional struktur för uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet i Västra Götalandpubl 2007, Analysenheten, HSA

 

Tillbaka upp på sidan

 

S 

Förändringar i slutenvården - NU-sjukvården 2006-2007Analysenheten HSA

 

T

U

Utvärdering av subventionerade avgifter för preventivmedel till tonåringarpubl 2000, Analysenheten, HSA

Utvärdering av slopat remisskrav för sjukgymnastbesök
 

V

Vega

Kvalitetsrapport - Vegapubl 2007 Analysenheten, HSA

Förändringar av innehållet i Vegapubl 2007, Analysenheten HSA

Västra Götalandsregionens långsiktiga vårdbehov, personalförsörjningsbehov och pensionsåtaganden Analysenheten HSA 2006

VårdplatserAnalys av vårdplatssituationen i Västra Götaland, publ 2000, Analysenheten, HSA

Vårdtider inom sluten somatisk vårdAnalys av ett nyckeltal och skillnader inom Västra Götalandsregionen, publ 2001, Analysenheten, HSA

Planerad - oplanerad vård - det finns inte ett svarpubl 2002, Analysenheten, HSA 


 


 

 

uiqt|wBuwvi4tq{5litjzms|H%vozmoqwv5{muwvi4tq{5litjzms|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m