Läkemedelshantering

Rutiner för läkemedelshantering inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen.

Västra Götalandsregionens regionala rutiner för läkemedelshantering är framtagna av Sjukhusapoteket VGR. Rutinerna revideras löpande och fastställs av Sjukhusapoteket VGRs ledningsgrupp. 

Giltighet

Rutinerna måste  beslutas på förvaltningsnivå för att få giltighet inom respektive förvaltning.

Nedanstående förvaltningar har fattat beslut om att tillämpa rutinerna med relevanta lokala tillägg:

Alingsås Lasarett (beslut 2012-10-09, A139/12:1)
Angereds Närsjukhus (beslut 2012-08-13, ANS 98-2012)
Frölunda Specialistsjukhus (beslut 2015-11-25, 44/309-2015)
Kungälvs Sjukhus (beslut 2012-08-24, Dnr 4/119-2012)
NU-sjukvården (beslut 2012-09-04, NU 179/2012)
Närhälsan (beslut 2015-06-23)
Sahlgrenska Universitetssjukhuset (beslut 2012-06-14, SU 775-367/2012)
Skaraborgs Sjukhus (beslut 2012-06-18, SkaS 164-2012-1)
Södra Älvsborgs Sjukhus (beslut 2012-10-01, Dnr 32-2012:V105)

Styrande dokument

Styrande dokument när det gäller all läkemedelshantering är Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2000:1 inklusive ändringsförfattningar). Kursiverad text utgör direkta citat ur senaste versionen av SOSFS 2000:1, såvida ej annat anges. För hantering av potentiellt hälsovådliga ämnen refereras på tillämpliga ställen till föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

Hantering av lokala instruktioner

Lokala instruktioner kan läggas till ett eller flera avsnitt som komplement till den befintliga texten. De lokala instruktionerna måste samordnas för respektive förvaltning. Observera att alla lokala tillägg kommer att finnas tillgängliga på regionens externa hemsida och vara tillgängliga via Internet. Innehållet i instruktionerna skall anpassas till dessa förutsättningar.

Tillägg av lokala instruktioner
Lokala instruktioner ska vara fastställda av verksamhetsansvarig och skickas i PDF-format till   I mailet skall det anges under vilket avsnitt (t ex avsnitt ”5.4.2 Spädningsschema”) det lokala tillägget skall läggas. Om tillägget gäller flera avsnitt skall samtliga avsnitt som är aktuella anges. Kontaktperson vid eventuella oklarheter skall bifogas i mailet. Det lokala tillägget kommer att publiceras som en länk sist under respektive avsnitt, och benämnas
Lokalt tillägg /förvaltningens namn/

Ändring av lokala tillägg
Den fastställda nya versionen, i PDF-format, av det lokala tillägget mailas till   I mailet skall det anges under vilket avsnitt (t ex avsnitt ”5.4.2 Spädningsschema”) det lokala tillägget skall läggas, samt vilket lokalt tillägg som skall ersättas. Om tillägget gäller flera avsnitt skall samtliga avsnitt som är aktuella anges. Kontaktperson vid eventuella oklarheter skall bifogas i mailet. Det reviderade lokala tillägget kommer att publiceras som en länk sist under respektive avsnitt, och benämnas
Lokalt tillägg /förvaltningens namn/

Borttagning av lokala tillägg
Mail med information om vilket lokalt tillägg som skall tas bort skickas till   I mailet skall det anges under vilket avsnitt (t ex avsnitt ”5.4.2 Spädningsschema”) det lokala tillägget som skall tas bort ligger. Om tillägget gäller flera avsnitt skall samtliga avsnitt som är aktuella anges. Kontaktperson vid eventuella oklarheter skall bifogas i mailet.

 

Senaste revisioner

2016-08-17
Kapitel 4 reviderat. Gjorda ändringar finns beskrivna först i kapitel 4.

2016-04-12
Kapitel 8 reviderat. Gjorda ändringar finns beskrivna först i kapitel 8.

2015-10-13
Kapitel 7 och 9 reviderade. Gjorda ändringar finns beskrivna först i respektive kapitel.


Kontakt

Frågor och synpunkter skickas till  

uiqt|wB{r}sp}{ixw|msm|5%vozH%vozmoqwv5{m{r}sp}{ixw|msm|5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wB{r}sp}{ixw|msm|5%vozH%vozmoqwv5{m{r}sp}{ixw|msm|5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wB{r}sp}{ixw|msm|5%vozH%vozmoqwv5{m{r}sp}{ixw|msm|5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wB{r}sp}{ixw|msm|5%vozH%vozmoqwv5{m{r}sp}{ixw|msm|5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wB&|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{m|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m