Nordiska länder

Nödvändig vård / tandvård

Patienter som är bosatta i Danmark, Finland, Island och Norge eller utlandssvenskar i dessa länder behöver inte visa EU-kort. Giltig id-handling och fullständig adress i hemlandet ska uppvisas. Patienten betalar gällande patientavgift / vårdavgift som för bosatta. Gäller även utlandssvensk bosatt i Norden.

Saknas id-handling och adress betalar patienten hela vårdkostnaden (utomlänspris).

Planerad vård / tandvård

Är syftet med vistelsen i Sverige att söka planerad vård / tandvård ska intyg S2 uppvisas. Patienten betalar då gällande patientavgift / vårdavgift som för bosatta. Saknas intyg betalar patienten hela vårdkostnaden (utomlänspris). Gäller även utlandssvenskar bosatta inom Norden.  Kopia ska tas av uppvisat intyg.

 

Mer information

Hjälpmedel

Högkostnadsskydd öppen hälso- och sjukvård

uiqt|wBkizqv5{%vmv{sH%vozmoqwv5{mkizqv5{%vmv{sH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m