Statistik

Här har vi samlat länkar till statistik och jämförelser inom hälso- och sjukvården som gör det möjligt att till exempel se förändringar över tid och var det finns möjligheter till förbättringar. Uppföljningar inom vården pågår nationellt, regionalt och lokalt.

Kvalitet i hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvård i Västra Götaland - Verksamhetsanalys Kräver Google chrome eller explorer 10.0

Kvartalen – Kvalitetsjämförelser mellan sjukhus i Västra Götaland

Munin – Indikatorer för kvalitetsarbetet och jämförelser mellan primärvårdsenheter

Psykiatrikompassen – Psykiatriska vårdens kvalitetsindikatorer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet -Jämförelser mellan landsting

Delårsrapporter och månadsfakta Västra Götalandsregionen inkl. nyckeltal mellan sjukhusen

Delårsfakta VG Primärvård finns på hälso- och sjukvårdsavdelningens rapportsida

Nationell patientenkät

Vårdbarometern

Vårdbarometern Västra Götaland 2013

Väntetider i vården

Västra Götaland -statistik och rapporter över väntetider och tillgänglighet inom vården finns på hälso- och sjukvårdsavdelningens rapportsida

Sök under "Väntetider och Tillgänglighet" och "Västra Götalandsregionens sjukhus väntetider utifrån vårdgaranti".

Det finns även en nationell webbplats för uppföljning av vårdgarantin och väntetider, i samarbete med Sveriges landsting och regioner

Produktion och konsumtion

Vårdproduktion

Vårdproduktion, Verksamhetsanalys 2016 (öppnas i nytt fönster)

Konsumtionsredovisning

Konsumtionsredovisning 2015, totalt (öppnas i nytt fönster)

Konsumtionsredovisning 2015, kvinnor (öppnas i nytt fönster)

Konsumtionsredovisning 2015, män (öppnas i nytt fönster)

Konsumtionsredovisning 2005-2012, totalt, somatisk vård, psykiatrisk vård, primärvård

Hälsa och befolkning

Nationella folkhälsoenkäten -Hälsa på lika villkor

Socialstyrelsens statistik över epidiemiologi, diagnoser, dödsorsaker med mera

Du kan läsa mer om epidemiologisk statistik i Hälso- och sjukvårdens verksamhetsanalys 2013

Smittskydd

Befolkning, regionutvecklings statistikdatabas

Befolkningsprognos, regionutvecklings statistikdatabas

Behovsunderlag för folkhälsoarbete

Fakta om Västra Götaland

Ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal psykiatri (öppnas i nytt fönster)

Hur utvecklas hälso- och sjukvården i Västra Götaland -nyckeltal 2011 

Delårsrapporter och månadsfakta Västra Götalandsregionen inkl. nyckeltal mellan sjukhusen

Övrigt

Registercentrum Västra Götaland är ett centrum för utveckling, drift och användning, bland annat av statistik och utdata, av kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården.

Regionalt cancercentrum väst ska bidra till att cancervården blir mer patientfokuserad och bland annat med analys och uppföljning

uiqt|wBuqsimt5srmzn%vmH%vozmoqwv5{muqsimt5srmzn%vmH%vozmoqwv5{muiqt|wBuqsimt5srmzn%vmH%vozmoqwv5{muqsimt5srmzn%vmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m