Stödperson

Vill du bli stödperson till patienter inom psykiatrisk tvångsvård?

Som stödperson fungerar du som en hjälpande medmänniska. Ditt engagemang är uppskattat av patienter som tvångsvårdas inom psykiatri och rättspykiatri eller isoleras enligt smittskyddslagen.   

Uppdraget som stödperson innebär att du verkar som en stödjande medmänniska. Du besöker regelbundet patienten på vårdavdelningen, behandlingshemmet eller annan plats som patienten vistas på. Du lyssnar och samtalar med patienten utifrån dennes önskemål och behov. Aktiviteter som fika och kortare utflykter kan förekomma. Om patienten vill finns det möjlighet för dig att medverka vid förhandlingar om tvångsvården. 

Som stödperson får du möjlighet

  • att öka din kunskap om människor
  • till nya upplevelser av och perspektiv på människors tillvaro
  • till inblick i den psykiatriska vården

Stödperson - så funkar det

Att vara stödperson är ett förtroendeuppdrag. Det grundar sig i viljan att finnas till hands som en medmänniska. Uppdraget kan pågå från några veckor till flera år, beroende på patientens behov. Ditt uppdrag ersätts med ett arvode och kostnadsersättning.

Som stödperson har du tystnadsplikt. Du agerar inte som juridiskt ombud för patienten eller tar över ansvaret för patientens ekonomi. 

Vem kan bli stödperson?

Patientnämndernas kansli rekryterar, utbildar och utser stödpersoner. Du behöver ingen särskild utbildning eller bakgrund för att bli stödperson. Det viktiga är att du har engagemang och intresse för människor. Patientnämndernas kansli erbjuder den utbildning som krävs.

Är du intresserad av att bli stödperson?

Om du vill veta mer eller vill bli stödperson kan du kontakta patientnämndernas kansli på telefonnummer 010-441 20 23. Till höger finns en intresseanmälan som du kan fylla i och skicka in. 

Om psykiatrisk tvångsvård

Enligt lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård och smittskyddslagen (2004:168) har patienter som är frihetsberövade eller belagda med annat tvång rätt till en stödperson under tiden tvångsvården eller isoleringen pågår. Vården ansvarar för att informera patienten om rätten till stödperson. Det är därefter patientnämnden i landstinget som förordnar stödperson. 

 

Uppdraget som stödperson innebär att du verkar som en stödjande medmänniska. Du besöker regelbundet patienten på vårdavdelningen, behandlingshemmet eller annan plats som patienten vistas på. Du lyssnar och samtalar med patienten utifrån dennes önskemål och behov. Aktiviteter som fika och kortare utflykter kan förekomma. Om patienten vill finns det möjlighet för dig att medverka vid förhandlingar om tvångsvården. 

Vill du bli stödperson?

Anmäl ditt intresse till patientnämndernas kansli

Intresseanmälan

Vill du ha en stödperson?

Du som är patient inom psykiatrisk tvångsvård har rätt till en stödperson. Fyll i blanketten nedan och kontakta din läkare eller behandlare.

Ansökan om stödperson 

För mer information ring 010-441 20 23.

uiqt|wBxi|qmv|viuvlmvH%vozmoqwv5{mxi|qmv|viuvlmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m