Vanliga frågor

Jag vill veta vad som står i min journal. Har jag rätt att få ut min journal?
Du har rätt att ta del av det som står i din journal, men det finns några undantag. Det är om utlämnandet  bedöms motverka behandlingen eller om det skulle kunna skada tredje man. Du kan läsa journalen på plats eller få en kopia. Om journalen är omfattande kan en avgift tas ut av vårdinrättningen. Journalkopiorna ska du få så snart som möjligt och vanligtvis innebär detta inom ett par veckor. Kontakta patientnämnden om du har frågor.

 

Jag blev inte röntgad efter att jag hade varit med om en ridolycka. Senare upptäckte man att benet var brutet. Kan jag få ekonomisk ersättning för att vården missade benbrottet?
Inom hälso- och sjukvården gäller patientförsäkringen. Den är till för de patienter som har orsakats skada i samband med vård eller behandling. För information om försäkringens omfattning, typer av skador, vad du kan få ersättning för, preskriptionstider och överklagande med mera kontakta din patientnämnd.

 

Min bror har haft problem i kontakten med sin läkare men han orkar inte ta tag i det själv. Kan jag hjälpa honom med att skriva och anmäla händelsen till patientnämnden?
Du kan hjälpa honom att skriva. Din bror måste då fylla i en fullmakt som skickas med anmälan till patientnämndens kansli. Fullmakten visar att din bror godkänner att du driver hans ärende.

 

Jag har listat mig på en vårdcentral. Men har jag möjlighet att välja läkare?
Inom VG Primärvård i Västra Götalandsregionen kan du önska en läkare. Det finns ingen rättighetslagstiftning att välja läkare. Antalet patienter som söker och behovet styr till delar möjligheten att tillgodose dessa önskemål.

 

När min fru låg inne för ett hjärtproblem, påpekade hon flera gånger att hon hade ont i vaden. Men ingen lyssnade på henne. Hon blev därefter utskriven och var sedan hemma i tre veckor. När hon kom tillbaka för en ny undersökning såg de att hon hade en propp i benet. Kan hon anmäla att vården missade proppen? Och i så fall var?
Först och främst bör hon prata med vårdpersonalen för att reda ut eventuella missförstånd. Visar det sig att en vårdskada har uppstått kan hon anmäla till patientförsäkringen LÖF. Om det gäller kritik mot organisationen eller allmänna brister i patientsäkerheten då kan hon också anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

En anmälan till IVO kan gälla kritik mot organisationen eller allmänna brister i patientsäkerheten som behövs rättas till. Klagomålen ska av IVO utredas förutsättningslöst. Man behöver inte själv veta vem som har gjort något fel eller vad som har brustit i behandlingen utan det räcker med att anmäla händelsen som sådan.

uiqt|wBxi|qmv|viuvlmvH%vozmoqwv5{mxi|qmv|viuvlmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m