Tandvård i Västra Götaland


Via översta länken till höger kan du läsa allt om hur tandvården fungerar i Västra Götaland. Här nedan får du en kort sammanfattning i punktform.

 

Några punkter om vad som gäller

  • Barn och tonåringar har fri tandvård – barn kallas till sin första undersökning vid tre års ålder.
  • Unga vuxna i Västra Götaland har fri tandvård till och med 31 december det år de fyller 24 år.
  • Tandvårdskliniker som utför fri tandvård för barn respektive unga vuxna hittar du via den översta länken till höger, välj För dig mellan 3 och 24 år och därefter Tandvårdskliniker du kan välja.
  • Vuxna får själva betala för sin tandvård – från och med 1 januari det år de fyller 25 år.
  • Vissa patientgrupper kan få tandvård till samma kostnad som för övrig hälso- och sjukvård. Läs mer via översta länken till höger, välj Särskilt Tandvårdsstöd och de följande underrubrikerna.
  • Asylsökande med flera har särskilda regler – läs mer via översta länken till höger, välj Asylsökande – Tandvård.

 

  • Folktandvården utför allt från de vanligaste behandlingarna till den mest komplicerade specialisttandvården i samarbete med sjukvården. Se länk under Läs mer till höger.
  • Frisktandvård via Folktandvården ger dig förebyggande underhåll och trygghet om något händer – allt till ett fast pris per månad.

 

  • Privattandläkare som har tecknat avtal med Västra Götalandsregionen utför barn och ungdomstandvård på samma villkor som Folktandvården.Klicka på den översta länken till höger, välj För dig mellan 3 och 24 år och därefter Tandvårdskliniker du kan välja.
  • Abonnemangstandvård är privattandvårdens motsvarighet till Frisktandvård – fråga din tandläkare.

Missnöjd nöjd med din behandling?

Om du inte är nöjd med den tandvård du fått eller med det sätt du har blivit bemött ska du i första hand prata direkt med din tandläkare, tandhygienist eller tandsköterska. Om ni inte kommer överens ska du kontakta den som är ansvarig på mottagningen. Vill du gå vidare så finns det nämnder som stöd till patienterna i både offentlig och privat tandvård.

Mer information och kontaktuppgifter hittar du via översta länken under Läs mer, välj sedan Missnöjd med din tandvård? i menyn.

uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m