För vårdgivare – om tandvårdAlla tandvårdsfrågor samlas under enhet tandvård

Det är en följd av omorganisationen inom VGR våren 2015.


Klicka på översta länken till höger för att läsa om:

  • Tandvård till barn och unga vuxna
  • Särskilt Tandvårdsstöd
  • Asyltandvård
  • Utomlänstandvård
  • och mycket mer


Det gamla namnet Tandvårdsenheten
kommer delvis att hänga kvar under en övergångsperiod, framför allt kommer webbadressen tillsvidare vara vgregion.se/Tandvardsenheten. E-adressen är också den samma.
Alla kontaktuppgifter finns via den översta länken till höger, välj Kontakta oss gärna.

Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli ansvarar inte längre för några tandvårdsfrågor.

uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m