Stiftelser, gåvor och bidrag

En stiftelse förvaltar pengar, som ska användas till ett bestämt ändamål. Ändamålet bestäms av den som donerat (skänkt) pengarna. Det kan till exempel vara forskning inom sjukvård, hjälp till behövande sjuka, stipendier eller ekonomisk hjälp inom olika konstarter bland annat inom musikområdet och folkhögskolorna. Även verksamheten inom Göteborgs botaniska trädgård tar emot gåvor och delar ut stipendier inom sitt område.

Stiftelser som är anknutna till Västra Götalandsregionen är till för boende eller verksamma inom regionen. För att söka bidrag ur en stiftelse måste en ansökan lämnas in. De patientsociala stiftelserna söks via kurator/god man. Alla ansökningar till de patientsociala stiftelserna görs på en gemensam ansökningsblankett.

Ansökningsblankett patientsocialt stöd (Nytt fönster) OBS. För tillfället kan det vara problem med att få ansökan registrerad. Felsökning pågår. Testa gärna att använda en annan webbläsare, till exempel Google Crohme.

Mer information om hur man söker finns under:

Bra att veta innan du söker

Västra Götalandsregionen förvaltar ett 100-tal stiftelser och gåvor för olika ändamål. Under Dokument i högerspalten finns förteckningar över alla stiftelser som är anknutna till Västra Götalandsregionen.

Information om forskningsbidrag på Sahlgrenska Universitetssjukhusets webbplats


Ansökningstider

För sökande från Älvsborg, Skaraborg och Bohuslän ska ansökan vara inkommen senast

  • 13 februari (möte nr 1) 
  • 3 april (möte nr 2)
  • 22 maj (möte nr 3)

Ansökan skickas till: Västra Götalandsregionen, Stiftelseenheten, Regionens Hus, 462 80 Vänersborg.

För sökande inom Göteborgs sjukvård och patienter vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset från Bohuslän ska ansökan vara inkommen senast

  • 13 februari (möte nr 1)
  • 27 mars (möte nr 2)
  • 22 maj (möte nr 3) 

Kurator skickar ansökan till respektive kuratorskontakt inom Prioriteringsstyrelsen.

Ansökan

Bra att veta innan du söker

Ansökningsblankett patientsocialt stöd (Nytt fönster)OBS. För tillfället kan det vara problem med att få ansökan registrerad. Felsökning pågår. Testa gärna att använda en annan webbläsare, till exempel Google Crohme.

Kontakt

Stiftelseenheten

Västra Götalandsregionen
Ekonomiservice/Stiftelseenheten
462 80  Vänersborg 
 

 

Anne-Marie Ohlsson 010 - 441 07 21

  

 

Katharina Holmblad 010 - 441 07 31

 

 

Gull-Britt Söderberg 010 - 441 07 50

   

 

Stiftelser samt gåvor vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Centrala ekonomiavdelningen

Torggatan 1a

431 35 Mölndal

 

Handläggning forskningsstiftelserna:
Jill Knoop
031-343 25 44

   

uiqt|wBivvm4uizqm5s5wt{{wvH%vozmoqwv5{mivvm4uizqm5s5wt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBsi|pizqvi5pwtujtilH%vozmoqwv5{msi|pizqvi5pwtujtilH%vozmoqwv5{muiqt|wBo}tt4jzq||5{wlmzjmzoH%vozmoqwv5{mo}tt4jzq||5{wlmzjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBrqtt5svwwxH%vozmoqwv5{mrqtt5svwwxH%vozmoqwv5{muiqt|wBiovm|i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{miovm|i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m