Ordlista

Ordlistan nedan förklarar olika ord som används i stiftelsers ärende och behandling av ansökningar.

Anslag det kallar vi alla pengar som delas ut till de sökande

Avkastning utdelning, ränta

Bidrag stöd till ekonomiskt behövande

Behövande personer som är mindre bemedlade och har angelägna hjälpbehov. Vem som är behövande, bedöms individuellt

Donation det är ett kapital som tillförs stiftelsen i samband med bildandet av stiftelsen och/eller vid mottagande av gåva

Fond sedan 1996 används inte ordet "fond", de kallas i stället för stiftelser. Det är ändå möjligt att stiftelser fortfarande bär ordet "fond" i sina namn

Gåva är en donation som ska förbrukas inom en begränsad tid och som inte räknas som en stiftelse

• Stiftelse är en avskild självständig förmögenhet som förvaltas för ett bestämt ändamål

Stipendium avser oftast bidrag för att mottagaren ska kunna studera, forska eller liknande. Stipendium kan vara utmärkelser och priser av olika slag

uiqt|wB&iovm|i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{miovm|i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m