Remisser

Det behövs remiss för undersökning och/eller behandling på våra specialistkliniker. Vi tar emot remisser från tandläkare, läkare och andra vårdgivare, både offentliga och privata. Det går även att skicka en egen vårdbegäran.

Remiss och egen vårdbegäran

För vårdgivare

Vi erbjuder patientrelaterade konsultationer på allmäntandvårdsklinik. Vid önskemål om konsultation eller auskultation, kontakta aktuell klinik. Du kan även skicka en konsultationsremiss, som kan besvaras utan att patienten behöver tid för undersökning och/eller behandling på specialistkliniken.

Om ortodonti

Ortodonti (tandreglering) är den specialitet inom tandvården som rättar till felställda tänder och skapar välfungerande bett.

Tolk

Om du är osäker på språket eller har en hörselskada eller talskada har du rätt till tolk utan kostnad. Meddela oss om att du vill ha tolk så ordnar vi det.

uiqt|wB&tmvi5kpzq{|mv{mvH%vozmoqwv5{mtmvi5kpzq{|mv{mvH%vozmoqwv5{m