Specialistmottagningar

Specialisttandvården inom Västra Götaland finns till för dig som behöver lite extra hjälp med dina tänder och din mun.

Specialisttandvård är ett betydelsefullt komplement till Folktandvårdens och privattandvårdens allmäntandvård samt till övrig hälso- och sjukvård. Inom Folktandvården Västra Götaland finns specialister inom samtliga åtta specialitetsområden samt sjukhustandvård/oral medicin. Du kan läsa mer om specialiteterna och hitta en mottagning via vänstermenyn.

Patienter med särskilda vårdbehov

De patienter som remitteras för specialisttandvård har särskilda vårdbehov, vilket kräver mer omfattande utredning, planering och kvalificerad behandling. Remisserna till specialisttandvård kommer från allmäntandvård och sjukvård.

Konsultationer till andra vårdgivare

Specialisttandvården inom Folktandvården Västra Götaland genomför konsultationer till allmäntandvård och övrig hälso- och sjukvård. Dessutom bedriver specialisttandvården forskning och utvecklingsarbete samt deltar i utbildningen av tandläkare, i samverkan med Institutionen för Odontologi i Göteborg.

Specialiteter

Bettfysiologi
Omfattar störningar och smärttillstånd i käkarna, såsom huvudvärk och besvär från käkleder.

Cariologi
Tandvård till patienter som har problem med mycket eller återkommande karies, syraangrepp och dålig andedräkt.

Endodonti
Omfattar infektion och smärta i tänder och omgivande vävnad.

Käkkirurgi
Omfattar kirurgiska ingrepp i munhåla och käkar.

Mun-H-Center
Ett nationellt kunskapscenter för sällsynta diagnoser med fokus på munhälsa och munmotorik.

Odontologisk radiologi
Specialiserade röntgenundersökningar av tänder och käkar.

Oral protetik
Omfattar bland annat bettrehabilitering, implantat, broar och proteser.

Ortodonti
Omfattar framför allt tandreglering med tandställning.

Parodontologi
Omfattar sjukdomar kring tänder och tandimplantat.

Pedodonti
Specialiserad barn- och ungdomstandvård.

Sjukhustandvård/oral medicin
Tandvård till patienter som är i behov av särskilt omhändertagande av exempelvis medicinska skäl.

uiqt|wBqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{mqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{m