Väntetid specialisttandvården

Här kan du se väntetiderna för specialisttandvården inom Folktandvården Västra Götaland. Sorteringen är gjord efter specialitet och ort där en mottagning finns.

Observera att remisser som avser akuta tillstånd omhändertas omgående. Det är patientens behov av vård som styr hur remissen prioriteras och hur snabbt den blir omhändertagen.

Väntetiden nedan motsvarar maxväntetid i antal månader.

 Specialitet och ort

 Prio 1 (mån)

 Prio 2 (mån)

 Prio 3 (mån)

Bettfysiologi      
Borås 0 0 7
Göteborg 1 7 20
Mölndal 0 4 14
Skövde 0 4 7
Uddevalla 0 0 13
Endodonti      
Borås 0 6 12
Göteborg  0 2 2
Mölndal 0 12 25
Skövde 0 9 16
Uddevalla 0 13 16
Käkkirurgi      
Borås 0 3 13
Göteborg 0 5 11
Mölndal 0 0
Nationellt kunskapscenter*      
Mun-H-Center 0 4 0
Odontologisk radiologi      
Göteborg 0  
Mölndal 0  
Uddevalla 0  
Oral protetik      
Borås 0 12
Brånemarkkliniken Göteborg 0 17 22
Mölndal 0 7 9
Skövde 0 7 17
Uddevalla 0 23 32
Parodontologi      
Borås 0 2 2
Göteborg 0 4 6
Mölndal 0 5 18
Skövde 0 12 14
Uddevalla 0 11 14
Pedodonti      
Borås 0  2  6
Göteborg 0  3  5
Mölndal 0  2  11
Skövde 0  9  9
Uddevalla 0  3  13
Sjukhustandvård/oral medicin      
Borås 0  0  4
Göteborg Odontologen 0  2  4
Göteborg SU/Östra sjukhuset 0  2  5
Kungälv 0  1  5
Mölndal 0  4  7
Skövde-Lidköping 2  8  9
NÄL-Uddevalla 0  2  4

 

*avser barn och ungdomar med sällsynta diagnoser

uiqt|wBqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{mqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{m