Folktandvårdens utvecklingsklinik

 

Folktandvårdens utvecklingsklinik är en helt unik testmiljö för nya idéer. Här arbetar Folktandvården Västra Götaland med att testa och utveckla ny utrustning och nya metoder i nära samarbete med olika life science-företag, entreprenörer, industrin och andra aktörer inom tandvårds - och hälsoområdet.

Grundtanken är att arbeta med stor bredd och många olika typer utvecklingsuppdrag tillsammans med olika samarbetspartner. Det kan röra sig om utveckling och utprovning av odontologisk utrustning och instrument, nya arbetsmetoder eller olika former av IT-system. Det kan handla om arbetsorganisation, arbetsmiljö och ergonomi eller nya typer arbetsklädsel. Eller annat. Gemensamt för de olika uppdragen och projekten ska vara att de på något sätt, direkt eller indirekt, styr mot Folktandvården vision – Frisk i munnen hela livet.

På utvecklingskliniken kommer exempelvis Folktandvården att i samarbete med amerikanska Carestream Dental (CSD) göra de första kliniktesterna i Sverige av nästa generations tandvårdssystem, T4 version 3. Ett system, som när det är färdigutvecklat om några år, kommer att användas av fler än 10 000 användare i fjorton svenska landsting och regioner.

Utvecklingskliniken ligger på Hisingen i Göteborg, ett par minuter med bil eller spårvagn från centralstationen, och är integrerad i en helt nybyggd allmäntandvårdsklinik, Folktandvården Kvillebäcken.

Utveckling i autentisk klinisk miljö

Lokalerna på utvecklingskliniken är utformade för att vara flexibla och inte sätta gränser för vilka typ av utvecklingsprojekt som kan bli aktuella. Bland annat är golvet höjt med 20 centimeter för att det ska vara möjligt att lätt byta ut golvfast utrustning eller dra fram nya anslutningar i behandlingsrummen. Två behandlingsrum av totalt åtta är direkt kopplade till utvecklingsuppdraget. I anslutning till dessa rum finns ett laboratorium och kontorslokaler där personal från Folktandvården och olika samarbetspartner kan arbeta och mötas.

– Lokalerna är fantastiska, men det verkligt unika med utvecklingskliniken är möjligheten att arbeta med utveckling i en autentisk klinisk miljö och att göra det tillsammans med erfaren tandvårdspersonal och ett kontinuerligt flöde av vanliga patienter, säger Jan Edlund, projektledare för utvecklingskliniken.

Samarbete

Folktandvården Västra Götaland är Sveriges största tandvårdsorganisation och har en bredd och en spets i verksamheten som ger goda förutsättningar att hitta intressanta samarbeten med olika externa partner. Ett nyckelord för verksamheten är just "samarbete". Önskemål och behov hos industrin och andra potentiella samarbetspartner kommer att ha stor påverkan på utvecklingsklinikens verksamhet.

– Utvecklingskliniken ger både Folktandvården och våra samarbetspartner helt nya möjligheter att testa nya idéer under verkliga klinikförhållanden. Vad jag vet är vi först i Sverige med att erbjuda en sådan miljö. Kanske till och med först i Europa, avslutar Jan Edlund.

Ett av undersökningsrummen kommer att förses med kamerautrustning som gör det möjligt att följa behandlingar och tester av utrustning på distans.

Kontakt

Jan Edlund Jan Edlund
 Projektledare
 utvecklingskliniken
 Tel. 010-441 83 50
 073-070 32 95
 jan.e.edlund
 

Utvecklingskliniken i Kvillebäcken

Folktandvårdens nya utvecklingklinik ligger på Borstbindaregatan 6 på Hisingen i Göteborg.

Karta (Google Maps)

uiqt|wBriv5m5mlt}vlH%vozmoqwv5{m H%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{mqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{m