Tandläkare Michael Valentin

Varför ville du bli tandläkare?
- Jag ville ha ett kreativt yrke där jag får användning för både min manuella och sociala begåvning. Det är viktigt att möta människor med respekt och lyhördhet, inte minst viktigt för den tandvårdsrädde patienten. Ett gott samspel ger en bra bild av patientens sjukhistoria, vilket underlättar för rätt diagnos.

Har jobbet som tandläkare motsvarat dina förväntningar?
- Redan från första dagen ute på klinik har jag trivts med mitt yrkesval. Det bästa med att få jobba inom Folktandvården Västra Götaland är att jag har fått möjlighet att vidarutvecklas i mitt yrke och kunnat nischa mig i protetik och implantatkirurgi. Numera är jag resurstandläkare i protetik.

Vad är det bästa med jobbet som tandläkare?
- Yrket känns meningsfullt när jag kan hjälpa människor med kronisk, långvarig smärta till smärtfrihet. Jag tänker främst på patienter med bettfysiologiska problem, där man med en relativt enkel bettslipning eller behandling med bettskena kan få dem helt smärtfria. En nöjd patient är min bästa belöning.

Hur vill du utveckla dig i din yrkesroll?
-  En av anledningarna till att jag sökte anställning på Folktandvården var att jag ville vidareutveckla mig inom mitt yrke. Här har jag fått gehör för min önskan att nischa mig inom implantatkirurgi och protetik. Sedan 2006 opererar jag merparten av klinikens implantatpatienter. Det har varit ett lyft för mig i min yrkesroll och håller intresset för mitt yrke vid liv.

 

uiqt|wBqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{mqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{m