För nyutbildade tandläkare

Handledning för nyanställda tandläkare 

Vi satsar på dig som nyutbildad tandläkare och vill ge dig en riktigt bra start i arbetslivet.

Vi erbjuder därför ett program för handledning under ditt första år. Den individuella handledningen bygger på dina önskemål eftersom vi vill att programmet ska passa dig så bra som möjligt. Du arbetar under eget ansvar på din legitimation men får en bra och lugn start hos oss.

Vi erbjuder dig dessutom ett utvecklingsprogram under dina tre första år, som innehåller utbildningar och nätverksträffar. Utvecklingsprogrammet omfattar totalt 15-18 dagar exklusive handledarprogram

Ur utvecklingsprogrammet:

  • Nätverksträffar.
  • Utbildning i bemötande och kommunikation.
  • Teamutbildning, teamets roll och ansvar.
  • Auskultation hos specialisttandläkare och/eller ”nischade” tandläkare inom allmäntandvård. 
uiqt|wBqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{mqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{m