Verksamhetsförlagd utbildning

Inom Folktandvården Västra Götaland finns verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för studerande på tandhygienistprogrammet och tandläkarprogrammet.

Verksamhetsförlagd utbildning innebär att en del av din utbildning sker på Folktandvårdens kliniker. Där får du som studerande möjlighet att utveckla dina kunskaper och färdigheter för att självständigt kunna arbeta som tandhygienist eller tandläkare inom allmäntandvården. För tandhygienister handlar det om termin 6 och för tandläkare termin10.

Till höger kan du se alla kliniker inom Folktandvården Västra Götaland som erbjuder VFU-platser.

uiqt|wBm%vi5t5{swo{jmzoH%vozmoqwv5{mm%vi5t5{swo{jmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{mqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{m