Folktandvården Centrum Borås

Inom Folktandvården Västra Götaland finns verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för studerande på tandhygienistprogrammet och tandläkarprogrammet. Folktandvården Centrum Borås är en klinik som erbjuder VFU-platser.

Klinikchef

Gunnel Bodin

Klinikkoordinator

Adilson Fernandes

Handledare tandläkare

Catharina Sånevall

Handledare tandhygienist

Ann-Marie Nygren

Klinikens öppettider

Mån- fred: 07.00 - 19.00

VFU förlagd

Kl. 7:30 - 16:10

Antal tandläkare och tandhygienister

  • Antal tandläkare: 7 st
  • Antal tandhygienister: 6 st

Restid från Göteborgs centralstation

50 min + 5 min gångavstånd

Unikt med kliniken

  • Veckojour för Borås kommun
  • Helgjour för Södra Älvsborg
  • Nybyggd klinik

Kontakt

Adress
Österlånggatan 9
503 31 Borås

Telefon
010-441 95 55

 

uiqt|wBkmv|z}u5jwzi{5n|%vH%vozmoqwv5{mkmv|z}u5jwzi{5n|%vH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{mqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{m