Folktandvården Trädgårdsgatan, Skövde

Inom Folktandvården Västra Götaland finns verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för studerande på tandhygienistprogrammet och tandläkarprogrammet. Folktandvården Trädgårdsgatan Skövde är en klinik som erbjuder VFU-platser.

Klinikchef

Ewa Helsinger Kallryd

Klinikkoordinator

Jenny Öhrn

Handledare tandläkare

Ann von Essen
Britt-Marie Stenhardt

Handledare tandhygienist

Malin Karlsson

Klinikens öppettider

Mån-fred:  07.00 - 19.00

VFU-förlagd

7.50 - 16.30

Antal tandläkare och tandhygienister

  • Antal tandläkare: 8 st
  • Antal tandhygienister: 7 st

Restid från Göteborgs centralstation 

70 minuter med snabbtåg

Delar lokal med

Specialisttandvårdsklinik ortodonti

Unikt med kliniken

Nybyggd klinik

Kontakt

Adress
Trädgårdsgatan 15 D
541 30 Skövde

Telefon
010-441 84 00

ftv.tradgardsgatan.skovde
@vgregion.se

uiqt|wBn|%v5|ziloizl{oi|iv5{sw%vlmH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{mqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{m