Bli specialist hos oss

Vi utbildar specialister för framtiden

Framtidsutsikterna för specialister är goda. Redan idag saknas specialisttandläkare inom flera specialiteter och vi kan erbjuda dig många möjligheter när du är klar med din specialistutbildning.

Vår specialistutbildning är av hög kvalitet med kompetenta och engagerade handledare. Vi utbildar regelbundet inom alla specialiteter. Du som är allmäntandläkare idag, med två års praktik och av Socialstyrelsen godkänd legitimation, är välkommen att söka.

Du kan också meritera dig genom så kallade meriteringstjänster, där du provar på att arbeta vid en specialistklinik under minst sex månader. Erfarenhet av forskning och undervisning är också meriterande.

Så fungerar utbildningen

Utbildningen pågår under tre-fyra år. Utbildningen är förlagd till Odontologen i Göteborg och några av våra övriga specialistkliniker i Västra Götalandsregionen.

Ur innehållet

  • Undervisning i det egna ämnet och i randämnen 
  • Ämnesspecifika seminarier
  • Gemensamma seminarier för samtliga specialister under utbildning
  • Nätverksträffar med nya kollegor

Kontakt

Bengt Hasseus - studierektor
 
Telefon: 010-441 78 20

uiqt|wBjmvo|5pi{{m}{H%vozmoqwv5{mjmvo|5pi{{m}{H%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{mqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{m