Meritvärdering inför specialisttjänstgöring

Meritvärdering av tandläkare vid tillsättning av nationella specialisttjänster, utarbetat av samordningsgruppen för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring (Sats).

Behörighet

 • Tandläkarlegitimation, utfärdad av Socialstyrelsen
 • Två års allmänpraktik på heltid, inklusive både barntandvård och ungdomstandvård

Meritbedömningsprinciper

Klinisk tjänstgöring är meriterande enligt punkterna nedan:

 • Allmän praktik upp till fem år omräknat till heltid
 • Deltidstjänstgöring inom specialiteten upp till maximalt sex månader omräknat till heltid
 • Deltidstjänstgöring inom randämnen angivna för specialiteten upp till maximalt sex månader omräknat till heltid

Genomgångna kurser och utbildningar är meriterande enligt punkterna nedan

 • Utbildningar av värde för specialiteten
 • Projektarbete, till exempel kvalitetsarbete, eller eget utvecklingsarbete, till exempel vetenskapliga publikationer eller undervisningsinsatser
 • Sökanden ska ha visat ett målinriktat intresse för att uppnå specialistbehörighet inom den angivna specialiteten 
 • Annan vårdutbildning av värde för specialiseringstjänstgöringen bedöms positivt
 • Sökanden skall ej ha genomgått någon annan odontologisk specialistutbildning
 • Social kompetens samt kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska bedöms vid intervju
 • Klinisk mognad och kapacitet bedöms likaledes vid intervju
 • Eventuell gradering av anförda bedömningsprinciper kan ske enligt rutiner beslutade av respektive regional Sats-grupp

Tillsättningsförfarande

Tillsättningsförfarandet skall följa gällande lagstiftning för tillsättning av tjänst. En granskningsgrupp skapas med klinikchefen eller motsvarande och handledare från huvudklinik (och eventuell annexklinik) samt representant för berörd personalavdelning för värdering av de sökande. Det är önskvärt att representanter för båda könen ingår i gruppen. Det kan även vara flera representanter än en.

Anställningsintervju med de mest meriterade sökandena genomförs av:

 • Klinikchef eller motsvarande och handledare, samt
 • En eller flera representanter från personalavdelningen, eventuellt  med hjälp av något analysverktyg
 • Referenstagning sker efter genomförd intervju
 • Urval sker i samråd mellan klinikchef eller motsvarande, handledare och personalavdelningar samt med huvudmannen
 • Slutligen beslutar klinikchefen eller motsvarande om anställning
 • Tillsättningsförfarandet redovisas för lokala respektive nationella Sats vid dessa gruppers närmast påföljande möten

Ansökan

Skriv ut och skicka in blanketten för ansökan som du hittar till höger på sidan.

Kontakt

Bengt Hasseus - studierektor
 
Telefon: 031-741 34 20

uiqt|wBjmvo|5pi{{m}{H%vozmoqwv5{mjmvo|5pi{{m}{H%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{mqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{m