Organisationen

Kontor

Här hittar du kontaktuppgifter till våra administrativa kontor som finns i Göteborg, Skövde och Vänersborg.

Tandvårdsledning

Här hittar du kontaktuppgifter till alla i Folktandvårdens ledningsgrupp som till exempel tandvårdsdirektör, tandvårdschefer, HR-chef, ekonomichef och kommunikationschef.

Styrelse

Här hittar du kontaktuppgifter till alla i Folktandvårdens styrelse.

uiqt|wBqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{mqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{m