Tandvårdsledning

Här hittar du namn och telefonnummer till tandvårdsledningen. 


Tandvårdsdirektör

Gunnar Eriksson
Tel. 010-441 70 84, 0706-45 00 28
 

Assistent

Ann Borgström
Tel. 010-441 70 21, 0702-90 40 90
 

 

Tandvårdschef allmäntandvård

Anders Ljungné
Tel. 010-441 70 82, 0705-97 84 54  
 

Tandvårdschef specialisttandvård

Ann-Charlotte Sundelin
Tel. 010-441 70 79, 0705-53 49 91
 

Tandvårdschef forskning och utbildning (FoUU)

Anders Molander
Tel. 0706-83 31 66
 

Tandvårdschef med utvecklingsansvar

Bent Petersen
Tel. 010-441 70 48, 0705-26 45 04
 

HR-chef

Anneli Bernhardsson
Tel. 010-441 70 61, 0707-25 23 86
 

Fastighetschef

Kjell Einarsson
Tel. 0707-95 33 51
 

Kommunikationschef

Jenny Erkholm
Tel. 0702-48 45 54
 

 

Ekonomichef

Ulrika Söderberg
Tel. 0702-06 39 81
 

 


 
uiqt|wBo}vviz5i5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{mo}vviz5i5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivv5jwzo{|zwuH%vozmoqwv5{mivv5jwzo{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5tr}vovmH%vozmoqwv5{mivlmz{5tr}vovmH%vozmoqwv5{muiqt|wBivv4kpiztw||m5{}vlmtqvH%vozmoqwv5{mivv4kpiztw||m5{}vlmtqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5uwtivlmzH%vozmoqwv5{mivlmz{5uwtivlmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBjmv|5xm|mz{mvH%vozmoqwv5{mjmv|5xm|mz{mvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvmtq5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{mivvmtq5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBsrmtt5mqviz{{wvH%vozmoqwv5{msrmtt5mqviz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrmvv%y5mzspwtuH%vozmoqwv5{mrmvv%y5mzspwtuH%vozmoqwv5{muiqt|wB}tzqsi5{wlmzjmzoH%vozmoqwv5{m}tzqsi5{wlmzjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{mqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{m