Besöksrekord på lyckad Riksstämma

Torsdagen 18 november öppnades den årliga tandvårdsmässan Swedental och Odontologisk Riksstämma på Svenska mässan i Göteborg. Årets arrangemang slog nya rekord och ett stort antal intresserade gjorde ett besök under mässans tre dagar för att ta del av produktnyheter, forskning och information från svensk tandvård.

Nära 14 000 besökte mässan under de tre dagarna. Det är rekord för det årliga arrangemanget och nästan 3 000 fler än året innan uppe i Stockholm.
– Det var en väldigt välbesökt mässa och det ska vara den största tandvårdsmässa vi någonsin har haft, berättar Maria Sterner från Svenska Mässan.
För första gången fanns alla Sveriges Folktandvårdsorganisationer på plats och stod tillsammans i en stor gemensam monter. I den välbesökta montern serverades kaffe och väldoftande bakverk. 

Christine Cassel, HR-konsult, samtalar med en intresserad student.

Intresserade studenter

Varje Folktandvårdsorganisation hade sin egen monterdel inuti den stora gemensamma. Folktandvården Västra Götaland tog emot intresserade och berättade om sin omfattande verksamhet. I montern arbetade medarbetare från HR-avdelningen samt från allmän- och specialisttandvården. Till montern lockades till största delen intresserade studenter som ville veta mer om vilka möjligheter som finns. Informationsblad och presentartiklar så som lypsyler, vattenflaskor och t-shirts delades ut.

– Vi hade mycket folk som ville komma fram och prata. Framförallt märkte vi hur positivt studenterna ställde sig till den nya marknadslönesatsningen, det var någonting som verkligen fångade deras intresse, berättar Marie Andersson, HR-konsult och arbetade i Västra Götalands monter under mässan.

Föreläsning

Under torsdagen bjöd Folktandvården Västra Götaland in till ett symposium inom Riksstämman 2010:s vetenskapliga program. Med programpunkten ”På Västfronten mycket nytt” berättades det mer om de unika möjligheter som skapats under de senaste åren och gett möjligheter att utveckla tandvården.

– Syftet var att visa upp för resten av Sverige det som pågår i regionen inom området tandvård, berättar Lars Gahnberg, Övertandläkare, professor och hade hand om Folktandvårdens programpunkt på Riksstämman.

Göran Stegersjö, tandvårdschef specialisttandvården, intervjuas av Hans Östholm, tandvårdschef från Folktandvården Värmland, under seminariet.

Mötesplats

Riksstämman är den årliga mötesplatsen för alla inom svensk tandvård. Flera nya produkter visades upp och i år låg ett stort fokus kring miljömedvetenhet, effektivitet och utveckling. Årets tema var ”Tandvård i tiden” och knöt an till historien, nutiden och framtiden i tandhälsans land Sverige.

I år firade också arrangören Svenska Tandläkare-Sällskapet 150-årsjubileum. Grundarna av Sällskapet träffades för att tillsammans utbyta kunskaper och sträva framåt i forskning och utveckling för patienternas bästa. Precis som rekordantalet besökare fortfarande möts på Riksstämman år efter år.

uiqt|wB&