Eget boende, fritidsintressen och kläder viktigare än tänderna

Att gå till tandläkaren hamnar långt ner på ungdomars listor över vad de prioriterar. Endast två av tre svenska 19-åringar uppger att de tänker fortsätta gå till tandläkaren den dag de själva måste betala för sin tandvård.

Det visar resultaten från en ny studie som genomförts i samverkan mellan Folktandvården Västra Götaland och Institutionen för odontologi vid Sahlgrenska akademin. Resultaten publiceras i tidskriften Swedish Dental Journal. I studien undersöktes 758 slumpvis valda ungdomar i Västra Götaland (Fyrbodal, Skaraborg och Göteborg).

–  Två tredjedelar av ungdomarna planerar att fortsätta gå till tandläkaren när de själva måste stå för kostnaden, säger forskaren Anna-Lena Östberg och fortsätter: - Högst på listan bland saker som hade prioritet för ungdomarna hamnade eget boende, därnäst fritidsintressen och kläder.

Unga kvinnor prioriterar tandvård högre än män

Det är också vanligare bland unga män (41%) än bland unga kvinnor (30%) att inte planera för att gå till tandläkaren. Män hade signifikant sämre munvårdsvanor än kvinnor; till exempel var det 33% av männen och 17% av kvinnorna som borstade tänderna högst en gång per dag. Fyra av fem ungdomar använde tandtråd sällan eller aldrig, och även här hade de unga männen oftare sämre vanor. 

Socioekonomiska faktorer spelade ingen roll för ungdomarnas munvårdsvanor eller prioritering av tandvård. – Men faktorer som har betydelse för om ungdomar prioriterar tandvård lågt visade sig vara om man borstar tänderna mindre än två gånger per dag, om man röker och om man är man, berättar Anna-Lena.

Detta är inte den första vetenskapliga studien som visat på bristande munhälsovanor bland svenska ungdomar. Till exempel pekar den senaste folkhälsorapporten från Socialstyrelsen på att ungdomar och unga vuxna inte utnyttjar tandvårdsstödet i särskilt stor grad, särskilt inte män.

Att nå ungdomar är fortsatt viktigt

– Resultaten visar ju på att vi måste fortsätta arbeta för att våra ungdomar ska sköta om sina tänder. Vi ser också att Folktandvårdens förebyggande arbete mot tobak bland ungdomar är en viktig faktor. Men vi som arbetar inom tandvården behöver fundera på varför vi inte når ungdomarna bättre än vi gör och dessutom bli medvetna om att män och kvinnor kan ha olika attityder och beteenden avseende tandvård, avslutar Anna-Lena Östberg.

Mer om resultaten från studien

Tidskrift: Swedish Dental Journal
Artikelns titel: Socio-economic and lifestyle factors in relation to priority of dental care in a Swedish adolescent population.
Författare: Anna-Lena Östberg, Jessica S Ericsson, Jan L Wennström och Kajsa H Abrahamsson. Swed Dent J 2010; 34: 87-94

uiqt|wB&