Folktandvården handleder nya kollegor

Folktandvården Västra Götaland har ett omfattande program för handledning som riktar sig till nyutbildade tandläkare under deras första anställningsår. Under hösten har Folktandvårdens handledare inom allmäntandvården samlats för en utbildnings- och temadag kring handledning. 

Ger trygghet för alla

I Folktandvårdens erbjudande till blivande medarbetare ingår individuell handledning under första anställningsåret. 

- Vårt handledningsprogram skapar trygghet genom att vi ser till att nyanställda tandläkare blir väl mottagna och snabbt kommer in i klinikens rutiner. Det är viktigt för alla, inte minst för våra patienter. Vi vill ge en så bra start som möjligt hos oss och en god och väl genomtänkt introduktion och handledning med engagemang utan stress och jäkt, berättar Anneli Bernhardsson, personalchef på Folktandvården Västra Götaland.

Reviderat program

Folktandvårdens program för handledning är nyligen reviderat för att passa de nyanställda tandläkarnas behov ännu bättre.

- Vi har lyssnat på de unga tandläkarnas synpunkter och förändrat upplägget så det ska ses som ett attraktivt erbjudande och ett sätt att locka nya kollegor till oss, säger Kennet Svensson, ansvarig för utformningen av handledarprogrammet, och fortsätter: - Vi följer regelbundet upp vad våra nya kollegor tycker fungerar bra och vad som kan utvecklas ännu mer. Vi är en utvecklingsorienterad organisation som ständigt arbetar med förbättringar.  

Frågor och mer information

Välkommen att kontakta personalchef Anneli Bernhardsson, på telefon 0707 - 25 23 86 eller e-post  

uiqt|wBivvmtq5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{mivvmtq5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&zmjmkki5zmo{|wzxH%vozmoqwv5{mzmjmkki5zmo{|wzxH%vozmoqwv5{m