Folktandvården tillgänglighetsanpassar sina mottagningar

2010-03-17

Att vara handikappad i ett land som Sverige finns många bra saker men det finns också en hel del arbete kvar att göra. Nu har Folktandvården Västra Götaland tagit ett stort steg i rätt riktning och gjort ett omfattande tillgänglighetsarbete av sina mottagningar.
– Besökarna kan nu gå in på hemsidan och läsa om hur väl mottagningen de vill besöka är tillgänglighetsanpassad utifrån just deras behov, säger Lars Eklind, planeringssekreterare på Folktandvården Västra Götaland och projektledare för tillgänglighetsanpassningen av alla tandvårds mottagningar.

För en handikappad person krävs alltid god planering och förberedelser för att klara sig väl. Du behöver alltid i förväg veta vilken miljö du kommer att mötas av och vilka begräsningar samt möjligheter som finns. Har till exempel platsen som ska besökas en handikappsanpassad toalett eller en ramp som gör att det går lättare att ta sig fram till porten. Ett arbete har nu gjorts på alla tandvårdsmottagningar runt om i Västra Götaland och genom en tillgänglighetsdatabas kan alla handikappade få precis den information de eftersöker.

Handgripligt verktyg

Tillgänglighetsdatabasen erbjuder information om just tillgängligheten på den önskade mottagningen och här kan besökarna tryggt och enkelt ta del av den information som eftersöks framför den egna datorn. Här syns klart och tydligt hur mottagningen är tillgänglighetsanpassad.
– Själva databasen är ett verktyg för att på ett enkelt sätt identifiera hur tillgängligheten ser ut. Det blir också till ett bra handgripligt verktyg för mottagningarna själva att identifiera ett hinder och sedan enkelt avhjälpa det, säger Sara Mogensen, inventeringsexpert på tillgänglighetsdatabasen från Västsvenska turistrådet.

Tillgänglighetsinventerare

Folktandvården Västra Götaland har arbetat omfattande med att tillgänglighetsanpassa alla sina mottagningar och flera så kallade tillgänglighetsinventerare har skött arbetet i de olika områdena.
– Det är tre personer som har jobbat med det i regionen sedan förra sommaren 2008 och nu är arbetet snart i hamn, förklarar Lars Eklind.
Att alla mottagningar ska anpassas för tillgänglighet var ett politiskt beslut.
– Göteborgsområdet var det första som blev klart och sedan har Fyrbodal, Skaraborg och resten kommit därefter. Nu är alla upplagda det är bara några få mottagningar kvar som ska byggas om eller liknande och därför kommer att göras i efterhand. Men annars informationen upplagd i databasen och finns att ta del av, fortsätter han.

En västgötsk produkt

Sara Mogensen har från Västsvenska turistrådets sida stöttat genom hela arbetet och lärt upp inventerarna hur de ska jobba med databasen och fylla med information.
– När all information lagts upp i databasen så skickas den vidare för att synas på Folktandvårdens hemsida samt 1177.se. Det syns som ett piktogram och det här kan sedan besökaren använda för att se och få ut rätt information, förklarar Sara Mogensen.
Från början är det Västsvenska turistrådet som tagit fram databasen.
– Det är en västgötsk produkt men nu sprider den sig allt mer i landet och fler inser hur bra den är att använda, fortsätter hon.

Egna beslut

Nu är det så att det som fungerar för en person med handikapp eller funktionshinder kanske inte fungerar för en annan. Så istället för att märka upp eller certifiera mottagningarna så har handikapprörelsen i Västra Götaland önskat en tydlig beskrivning av mottagningarna istället i databasen. Det här gör att besökaren själv istället kan fatta ett eget beslut om han eller hon har möjlighet att böra ett besök eller inte. Besökaren väljer alltså själv på hemsidan vilken information de är i behov av att få; svårt att se, svårt att höra och liknande.

uiqt|wB&ivvi5ozqttH%vozmoqwv5{mivvi5ozqttH%vozmoqwv5{m