Lyckat deltagande på årets Riksstämma

Med ett omfattande program packat med presentationer, föreläsningar och utställningar slog årets Riksstämma upp sina portar under 12-15 november i Stockholmsmässan. Folktandvården Västra Götaland var på plats och visade upp sig från sin bästa sida i en gemensam monter tillsammans med alla andra Folktandvårdsorganisationer i Sverige. Mässan pågick till lördagen och även i år var besöksantalet på den årliga Odontologiska riskstämman och dentalutställning mycket hög.

Ambitionen för Riksstämman är att vara den naturliga årliga mötesplatser för alla inom svensk tandvård. Här kunde besökarna ta del av allting som var nytt och färskt på marknaden samt få reda på resultat av metoder som kanske kan göras på ett nytt sätt. Nya produkter visades upp och i år låg mycket fokus kring design, utveckling och effektivitet, det fanns någonting för alla att ta del av. I år hade det även gjorts en satsning på grupperna tandtekniker och tandsköterskor som hade mycket matnyttigt att ta del av så som föreläsningar och presentationer.

Trolleri i montern

En nyhet för i år var att alla Folktandvårdsorganisationer stod tillsammans i en stor gemensam monter. Varje område hade sin egen monter inuti den stora. Här gavs möjlighet att få berätta om sig själva och presentera just sin Folktandvård på bästa sätt. I den stora montern gavs också tillfället att få en kopp kaffe nygjord av en barrista på plats för att ge bästa service till monterbesökarna. Även trollkarlen Charlie Caper, känd som vinnare av TV4-programmet Talang, fanns på plats i Folktandvårdens monter där han trollade bort det mesta och underhöll publiken på bästa sätt.

Många frågor

I Västra Götalands monter arbetade personal från HR-avdelningen samt personal från allmän- och specialisttandvården. I montern delades material ut som informerade om alla fördelar med att arbeta inom det här området och den här organisationen. Det unika programmet Sommarskolan som erbjuds i Västra Götaland lockade en hel del studenter, frågorna var många men intresset var stort. I montern fanns också lite give-aways att ta del av så som lypsyler med Folktandvården Västra Götaland tryckt på dem. Årets mässa var mycket lyckad och uppskattad, med många besökare föreläsningar. Det nya greppet att ha alla Folktandvårdsorganisationer ståendes tillsammans föll väl ut och kommer säkerligen vara ett återkommande tillvägagångssätt även nästa år då mässan kommer att hållas i Göteborg.

 

uiqt|wB&