Rökning under graviditeten ökar risken för karies hos barnet

Länge har det varit känt att rökning under graviditet har en negativ påverkan på fostrets immunförsvar vilket innebär att barnet efter födelsen har en ökad risk att utveckla kroniska sjukdomar. I en ny studie gjord av övertandläkaren och doktoranden Annika Julihn från Folktandvården Västra Götaland tillsammans med medarbetare från Karolinska Institutet, visas nu också att barnets tandhälsa kan ta skada om mamman röker eller är överviktig under graviditeten.

Annika Julihn kan numera titulera sig doktor efter sin lyckade disputation.

– Vi har inhämtat information om karies från en databas vid Tandvårdsenheten i Stockholms läns landsting och sedan med hjälp av personnumret kunnat länka dessa kariesdata med information om individen tagna från olika nationella register hos både Socialstyrelsen och Statistiska Centralbyrån. Sammanlagt har vi kunnat följa 15538 barn, födda 1987, mellan åren 2000 till 2006, det vill säga mellan 13 till 19 års ålder, berättar Annika Julihn.

Diabetes och fetma

Det är tydligt vederlagt att om mamman röker eller är överviktig under graviditeten så ökar risken att barnet, senare i livet, får kroniska sjukdomar som exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och fetma. I den studie som Annika Julihn och medarbetare publicerat från Karolinska Institutet samt även en japansk studie publicerad nästan samtidigt, pekar resultaten också på att även tandhälsan kan påverkas negativt hos det blivande barnet om mamman röker under graviditeten.

Infektionssjukdom

Idag är karies en av våra vanligaste kroniska sjukdomar men i Sverige har vi förhållandevis goda munhygienvanor och regelbunden användning av fluortandkräm, så problemen är inte lika stora som i många andra länder. Karies eller tandröta som det ibland kallas är en multifaktoriell sjukdom, orsakad av bakterier som normalt lever i munhålan och som vid tillförsel av socker orsakar lokala angrepp på tandytan vilket resulterar i att emaljen urkalkas.
– De receptorer som ska känna av bakterier och andra främmande substanser påverkas negativt av rökning, vilket leder till att immunförsvaret inte fungerar optimalt. Hur detta i sin tur påverkar koloniseringen av bakterier i munhålan är dock oklart men är en intressant frågeställning, förklarar Annika Julihn.

Började som elev

Annika jobbar till vardags på Folktandvårdens specialistklinik för pedodonti och sjukhustandvård i Mölndal men hennes forskning är gjord vid Karolinska Institutet i Stockholm.
– Det hela började 1979 då jag började som tandsköterskeelev på Folktandvården i Skövde efter att ha hoppat av social linje på gymnasiet. Jag trivdes så bra på Folktandvården så jag bestämde mig för att utbilda mig till tandsköterska, berättar Annika Julihn.
Efter avslutad utbildning började Annika jobba som tandsköterska men kände att hon ville ha egna patienter och valde därför att läsa vidare till tandhygienist.
– Ganska snart insåg jag dock att tandläkare inte var något ouppnåeligt mål och satsade därför vidare. Flyttlasset gick upp till Stockholm och utbildningen gick jag i Huddinge. När den var klar flyttade jag och min man hem till Skövde igen och jag började jobba på Folktandvården Södra Ryd som AT-tandläkare och blev sedan kvar, fortsätter hon.

Specialisera sig

Efter sex år som tandläkare i Södra Ryd började Annika fundera på om det var dags att gå vidare och ta nya steg.
– Jag kände att jag ville lära mig mer inom barntandvård som jag tyckte var speciellt intressant och roligt. Efter några månaders funderingar bestämde jag mig för att söka en ST-plats och hade tur. Jag fick en plats uppe på Eastmaninstitutet i Stockholm. Så här i efterhand kan jag säga att det är det bästa val jag har gjort, säger Annika Julihn.
När hon var klar med utbildningen var det dags att komma tillbaka igen till hemstaden Skövde och här fick hon en pedodontitjänst men vid sidan av tjänsten fick hon också erbjudandet om att börja forska.
– Jag tyckte att kombinationen kliniskt arbete och forskning var perfekt. Dessutom gav det möjligheter för ytterligare en nyutexaminerad pedodontist att få arbete på kliniken. Forskningsfinansieringen gick igenom, år 2003 skrevs jag in som doktorand och den 26 mars i år disputerade jag, fortsätter hon.

Analyser kring rökning

Det föll sig ganska naturligt att forska kring barn och ungdomars munhälsa då Tandvårdsenheten inom Stockholms läns landsting ville påbörja en studie hur tonåringars kariesförekomst såg ut i olika sociodemografiska områden och Annika fick chansen att vara med på projektet redan från start.
– Under tiden gick jag även en forskarskola för kliniker i epidemiologi och forskningsmetodik och det var då jag kom i kontakt med registerstudier vilket är väldigt vanligt inom medicinsk forskning men ett nytt område när det gäller odontologisk forskning. Examensuppgiften i forskarskolan var att designa ett forskningsprojekt och i mitt fall blev det en registerstudie som sedan blev grunden till mina två sista delarbeten i avhandlingen, berättar Annika.

Det riktiga genombrottet

Resultaten från analyserna var mycket givande men det var egentligen inte förrän vid halvtidskontrollen 2008 som det riktiga genombrottet kom.
– Analyser av samband kring prenatala faktorer såsom rökning och övervikt hos modern vid det första besöket på mödravården i förhållande till kariesutveckling hos barnet under tonårsperioden visade på mycket intressanta resultat och jag fick tips om hur jag kunde analysera materialet vidare. Det här var ju den första studien som gjordes på området och vi tittade på fler samband men bortsett från rökning och övervikt fick vi inget mer napp, påpekar Annika.

Fortsatt forskning

Annika disputerade i år och hon hoppas att hennes forskning ska kunna göra nytta ute i samhället.
– Man vill ju verkligen att den forskning man gör ska vara till nytta i den kliniska vardagen och då våra resultat visar att riskfaktorer för kariesutveckling hos barnet kan identifieras redan under graviditeten är det min förhoppning att vi inom tandvården gör en riskbedömning redan på mödravården och där ger riskfamiljer skräddarsydd information för att det blivande barnet ska få en god tandhälsa, menar Annika.

Framtiden

Vad framtiden har att erbjuda vet hon inte men hon hoppas kunna forska vidare och dels jobba vidare med sina patienter som hon träffar varje vecka.
– Jag kommer att fortsätta med registerstudier och nästa projekt är att studera pre- och perinatala faktorer samt även medfödda missbildningar eller annan kronisk sjukdom diagnostiserad under de två första levnadsåren, med eller utan medicinering, i relation till kariesutveckling mellan 3 till 7 års ålder. Det vore ju väldigt roligt om någon mer från Västra Götaland ville vara med, avslutar Annika som numera kan titulera sig doktor.

uiqt|wB&