Tobak - inte munnens bästa vän

Idag måndagen den 31 maj är det Tobaksfria dagen som anordnas av World Health Organization (WHO) varje år.
- Rökning påverkar hela kroppen och munnen är inget undantag, säger Åke Jonson som är tandläkare och projektledare för Tobaksfri ungdom i Västra Götaland.

Vi vet att rökning är skadligt, ändå finns det en miljard rökare runt om i världen. Tandläkare Åke Jonson har genom sitt engagemang i tobaksfrågor fördjupat sig i rökningens effekter.
- Tandlossning är mycket vanligare bland rökare och nikotinets kärlsammandragande effekt kan göra det svårt att upptäcka tandköttsinflammationer, berättar han.

Andra vanliga effekter av rökning och snusning är missfärgade tänder, dålig andedräkt och slemhinneförändringar. Munhålecancer förekommer också men är inte lika vanligt.

Förebyggande arbete för en frisk mun

”Frisk i munnen hela livet” är Folktandvårdens ledord och användningen av tobak är en av flera pusselbitar till en frisk mun.
Genom projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götaland gör Folktandvården extra insatser för att förebygga rökning och snusning bland ungdomar.
- Målet är att alla ungdomar i Västra Götaland någon gång under mellan – och högstadiet skall ha fått en lektion i munhälsa och tobaksprevention, vi lyfter också tobaksfrågan vid besöken hos oss, berättar Åke Jonson.   
Syftet är även att hjälpa dem som har börjat röka eller snusa att sluta.
- Ungdomar som vill sluta röka kan få hjälp via skolhälsovården och vuxna kan vända sig till vårdcentralen, fortsätter han.

Tobaksfria dagen

Tobaksfria dagen anordnas varje år av World Health Organization och har olika teman. I år är fokus på tobaksindustrins aggressiva marknadsföring mot flickor och kvinnor som bidrar till att andelen kvinnliga rökare i världen ökar.
Syftet med Tobaksfria dagen är att väcka debatt om marknadsföringens skadliga effekter.
- De flesta rökare i världen är män så kvinnor är en väldigt attraktiv målgrupp för tobaksindustrin, avslutar Åke Jonson.

Mer information finns på webbplatsen för  World Health Organization .

uiqt|wB&