Tobaksprevention och fluorlackning på skolorna

2010-05-11

– Nu kommer Fluortanten!
Med så glada tillrop möttes Tina Settergren på Folktandvården City i Skövde när hon på måndagen var och lackade tänder samt informerade om tobakens faror hos Helenaskolans elever i Skövde.
– Det är ju en stor och jättebra satsning det här och vi träffar dem ju flera gånger så förhoppningsvis fastnar information om rökningens faror det till slut, säger Tina Settergren, tandsköterska.

Tina Settergren från Folktandvården City i Skövde håller föredrag kring tobaksprevention.

Den här gången var det årskurs sju som skulle få information om faran med tobaksprodukter och vad dessa kan åstadkomma för skador på tänder och andra delar av kroppen.
– Det är ju i den här åldern som många börjar röka eller snusa så det gäller att vi kommer ut och träffar dem tidigt, förklarar Tina Settergren.
Det var många frågor som ställdes av eleverna till Tina under själva presentationen och de ville veta vad som orsakat de stora skadorna på tänderna i bilderna som visades.
– För att skapa ett intresse pratar vi också om miljön, vilken nedsmutsning det ändå blir, att regnskog sågas ned och att fåglar ibland äter fimparna. Det blir ett sätt att nå fram till eleverna lite effektivare, påpekar hon.

Uttalat mål

Regeringen har uttalat ett mål inför 2014 och det är en halvering av de ungdomar som börjar röka eller snusa innan de är 18. Folktandvården Västra Götaland gör nu en storsatsning och under våren har 200 stycken ur den personal som beger sig ut i skolorna och fluorlackar gått en utbildning. Dessa 200 har sedan varit ute i en del skolor men gör också besök just nu , precis som Tina, för att informera om faran med rökning och snusning.

Allt fler röker

Verkligheten som råder idag är att allt fler ungdomar börjar röka och snusa. Efter år av nedgång har kurvan över dem som dagligen använder sig av tobaksprodukter stadigt börjat gå uppåt igen.
– Man känner att de verkligen tar till sig informationen och även om inte allt fastnar så förhoppningsvis kommer de ihåg någonting och tänker efter ett steg extra innan de börjar antingen med rökning eller snusa, menar Tina Settergren.

Hjälpa till

Fluorlackning är en viktig del av FRAMM:s arbete ute på skolorna.

Tina ingår i projektet FRAMM (Fluor Råd Arena Motivation Mat) som ska jobba mot alla barn och ungdomar i regionen och målet är att bibehålla det friska munhälsotillståndet samt att barnen och ungdomarna ska lära sig ta eget ansvar för sin munhälsa.
– Vi träffar barnen hela tiden då vi är ute och fluorlackar och som du hör känner de igen oss, förklarar Tina Settergren, allt medan barnen ropar hej till henne i korridoren.
Själva informationen kring tobakens faror ges till barnen under en halvtimmes presentation från Folktandvårdspersonalen som är ute i skolorna.
– Idag träffade vi 22 elever och gav dem mycket information kring rökning samtidigt som vi fluorlackade deras tänder. Vi hoppas också kunna vara med och hjälpa till vad som bör säljas i deras kiosk och fik här på skolan. Alltså hjälpa dem att få bra munhälsa, säger hon.
uiqt|wB&