Tuggskola på Mun-H-Center

Barn som varken kan äta eller dricka trots att det inte finns några medicinska hinder kan få hjälp i tuggskolan på Mun-H-Center hos Folktandvården Västra Götaland. Med hjälp av en utarbetad metodik och olika hjälpmedel gör barnen framsteg i konsten att äta.

– För oss är det självklart hur man äter, tuggar och sväljer. Men de här barnen vet inte hur man gör, säger Lena Gustafsson som är tandsköterska och koordinator på Mun- H-Center, Lilla Amundön. Det är vanligt att barn med ätsvårigheter remitteras till Mun-H-Center för utredning och behandling. Det kan vara barn som varit för tidigt födda eller överlevt svåra sjukdomar och fått sondmatning och aldrig lärt sig konsten att äta.

Rådgivning

På Mun-H-Center har med åren ett behandlingskoncept vuxit fram som bland annat erbjuder rådgivning till föräldrar, handledning till personal, utprovning av hjälpmedel, munvård och tuggskola. Det är Lotta Sjögren, logoped, som har huvudansvar för utredning, behandling och uppföljning, och som tillsammans med Lena Gustafsson håller i tuggskolan. Träningen genomförs av Lena och utgår från varje barns speciella förutsättningar. Ofta läggs det upp så att barnet tränar en gång per vecka, ca 45 minuter, i fem veckor. Därefter kommer ett lika långt uppehåll innan nästa period börjar.

Viktigt med beröm

Det ska vara lustfyllt att träna i tuggskolan. Beröm och belöning är en viktig del i behandlingen. Ett av hjälpmedlen är ett datorbaserat tuggträningsredskap som Mun-H-Center varit med och utvecklat, Toykit. Barnet har mellan tänderna en tyggdyna som omvandlar tuggrörelsen till en elektrisk signal som i sin tur går in i datorn. Varje tuggning motsvarar vänster musklick. Med hjälp av det kan barnet spela ett dataspel. Det är populärt. Ett annat exempel är att spela Memory med barnet. En liten kexbit placeras på spelbrickan och kexet måste ätas upp innan brickan får vändas. Och för att träna läppmusklerna kan man till exempel blåsa såpbubblor.

Träning hemma

För föräldrar som vill träna hemma finns skriften Tuggskolan, med tuggskolans metodik och upplägg att ta stöd av. – Det är jätteroligt att jobba med det här, säger Lena Gustafsson. Men ser hur barnen kämpar, försöker övervinna sina problem. Varje litet framsteg ger en härlig känsla!

 Mun-H-Center är ett nationellt kunskapscenter för sällsynta diagnoser som ingår i Folktandvården Västra Götaland och finns på Odontologen i Göteborg och på Ågrenska, Lilla Amundön i Hovås.

Läs mer

uiqt|wBqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{mqvnw5nwts|ivl%vizlmvH%vozmoqwv5{m