Svenska tandhygienistföreningens stipendium 2010

Ann-Catrin Kramer, tandhygienist på Folktandvården Bråten i Mariestad, har fått Svenska tandhygienistföreningens medlemsstipendium 2010 för sitt arbete om barns munhälsa.

- Det känns jätteroligt att bli uppmuntrad med ett stipendium. Det visar att området är intressant och viktigt att belysa, menar Ann-Catrin.

Ann-Catrins tidigare projektarbete visar att föräldrarnas attityder och beteenden har stor betydelse för barnens munhälsa. Ann-Catrin går nu vidare med en magisteruppsats om kariesutvecklingen under förskoleåren hos barn i område Skaraborg. 

Svenska tandhygienistföreningens motivering till stipendiet:

”Ann-Catrin skriver en magisteruppsats om kariesutveckling hos förskolebarn. Studier visar att föräldrars inställning är av stor betydelse för att förhindra kariesutveckling hos små barn och att goda tandvårdsvanor är viktiga för tandhälsan. Barn yngre än 3 år som har karies i sina mjölktänder löper större risk att få karies även i de permanenta tänderna. Tandhygienisten har en viktig roll för att förebygga karies. Kunskap om kariesutvecklingen hos små barn kan bidra till att identifiera och riskbedöma karies. På så sätt kan individanpassade munhälsofrämjande åtgärder sättas in.”

Frågor och mer information

Välkommen att kontakta Ann-Catrin på e-post:   eller telefon 070-202 35 43.


uiqt|wBivv4ki|zqv5sziumzH%vozmoqwv5{mivv4ki|zqv5sziumzH%vozmoqwv5{muiqt|wB&zmjmkki5zmo{|wzxH%vozmoqwv5{mzmjmkki5zmo{|wzxH%vozmoqwv5{m