Folktandvården Västra Götaland i reklamkampanj

Filmen "Frisk i munnen hela livet" är en del av kampanjen


Under hösten syns Folktandvården Västra Götaland i en reklamkampanj som visas i hela regionen. Kampanjen ska stärka varumärket och visa vilka Folktandvården är idag, 2011. 

-  Vi har genomfört kundundersökningar som visar att våra egna kunder har en väldigt positiv bild av oss, men vi ser samtidigt att många personer som inte går till Folktandvården har en inaktuell bild av vilka vi är, säger Karin Melander, tandvårdschef och ansvarig för varumärkesarbetet. Den inaktuella bilden baseras ofta på upplevelser längre tillbaka i tiden och det vill vi ändra på. Med kampanjen vill vi förmedla vilka vi är idag, 2011.

Varierad målgrupp

Kampanjen vänder sig både till befintliga kunder och patienter, och de som kan komma att välja Folktandvården i framtiden. En viktig målgrupp är föräldrar till barn som går hos Folktandvården, samt de unga vuxna som ska börja betala sin tandvård på egen hand. Även befintliga medarbetare, framtida medarbetare, politiker, beslutsfattare och media hör till den målgrupp som kampanjen riktar sig till.

Tv, tidningar och webb

Kampanjen visas både i tv, tidningar, på webben och på Folktandvårdens kliniker runtom i regionen. Den pågår fram till början av november.
- Genom att synas i olika kanaler når vi ut till en stor del av vår målgrupp, säger informationschef Pia Vikström. Vi säkerställer att det vi vill säga med kampanjen når fram genom upprepad annonsering i lokala tidningar, i kombination med reklamfilm på tv, som gör att vi når väldigt brett. På våra kliniker får vi en personlig kontakt med kunderna och via en webbaserad tävling når vi den yngre målgruppen.

Här kan du ta del av kampanjen och läsa mer.

uiqt|wB&{izi5xm||mz{{wvH%vozmoqwv5{m{izi5xm||mz{{wvH%vozmoqwv5{m