Folktandvårdens forskare uppmärksammad

        Grethe J      

Forskaren Grethe Jonasson har publicerats i flera internationella tidskrifter för sin senaste forskning på käkbenet.

Grethe Jonasson jobbar som forskare på Folktandvårdends forskningsenhet i Borås. Hennes senaste undersökningar har visat att man med vanlig tandröntgen kan förutse om kvinnliga patienter ligger i riskzonen för att drabbas av benfrakturer senare i livet.

Förebygga framtida risker

- Genom att titta på käkens nätverksben, det ben som finns innanför det yttre kompakta benet, kan man upptäcka om en persons ben är glest eller inte. Är det glest riskerar man att drabbas av benfrakturer vid äldre ålder, säger Grethe Jonasson.

Om man redan vid 38 års ålder upptäcker att man ligger i riskzonen, kan man förebygga det genom att öka sitt intag av kalk och D-vitamin.

Forskning som sprider sig

Grethe Jonassons resultat har inte bara uppmärksammats i Sverige, utan även i de internationella tidskrifterna "Bone" och "Nature reviews endocrinology". Hennes forskning publicerades också nyligen i Wall Street Journals forskningsdel som ges ut en gång i månaden.

Även prisad hos Folktandvården

Tidigare i höstas delade Folktandvården Västra Götaland ut ett pris på 30 000 kronor till Grethe Jonasson för bästa publicerade vetenskapliga artikel.

- Jag blev väldigt förvånad men samtidigt glad när jag fick veta att jag vunnit. Pengarna ska jag använda till en studieresa. Jag har varit i kontakt med grupper i USA, Australien och Japan som forskar om nätverksben och det kompakta benet i underkäken.

uiqt|wB&{izi5xm||mz{{wvH%vozmoqwv5{m{izi5xm||mz{{wvH%vozmoqwv5{m