Folktandvårdens medarbetare får Elanderspriset 2011

Göteborgs Tandläkare-Sällskap har utsett Torsten Jemt till årets mottagare av Elanderpriset. Torsten Jemt arbetar på Brånemarkkliniken vid Folktandvården Västra Götaland och är adjungerad professor i protetik vid Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Motiveringen till att Torsten Jemt får priset är:

"Att Torsten Jemt under en följd av år som vetenskapsman starkt har bidragit till att odontologisk forskning inom ämnesområdet protetik på olika sätt erhållit nationell och i stor omfattning internationell uppmärksamhet. Att Torsten Jemt genom sin forskning har bidragit till den kunskap vi idag har omkring utfallet av olika implantatprotetiska behandlingar. Att Torsten Jemt har drygt 120 publikationer på Pub Med och på ett aktivt sätt handlett två  doktorander till odontologie doktorsexamen och därmed bidragit till att föra forskningstraditionen framåt inom odontologin."

Om Elanderspriset

Priset delas ut för värdefullt arbete inom odontologin. Karl Elander var en av förgrundsfigurerna i Göteborgs Tandläkare-Sällskap. Han var en mycket flitig föredragshållare och debattör och det var genom hans insatser och vetenskapliga engagemang som Göteborgs Tandläkare-Sällskap tidigt fick ett internationellt erkännande. Karl Elander hedrades efter sin död av sällskapet genom instiftandet av Elanderpriset, som delas ut till en förtjänt odontologisk forskare.
 

 

uiqt|wB&zmjmkki5zmo{|wzxH%vozmoqwv5{mzmjmkki5zmo{|wzxH%vozmoqwv5{m