Lyckad start på utvecklingsprogrammet

Folktandvården Västra Götaland erbjuder alla sina nyutbildade tandläkare ett treårigt utvecklingsprogram som innehåller utbildningar, nätverksträffar, auskultationer och studieresor. Det första steget i programmet är nu genomfört; en tvådagars-utbildning i bemötande och kommunikation.

Teori, rollspel och videofeedback

Som start på utbildningen fick deltagarna en teoretisk grund i ämnet kommunikation och bemötande av Göran Skarman, psykolog och föreläsare. Därefter gav Katarina Wadstein, tandläkare och klinikchef från Folktandvården i Stockholm, en mer praktiskt inriktad föreläsning om kommunikation i tandläkarens vardag.

På eftermiddagen var det dags för deltagarna att öva praktiskt. Kajsa Fällström, tandläkare på Folktandvården Rörstrand i Lidköping, berättar: - Vi fick spela rollspel i mindre grupper där en av oss var patient och den andra var tandläkare. Patienten hade en given roll och läste efter manus men tandläkaren visste inget om situationen utan fick agera efter bästa förmåga. Allt videofilmades under tiden och efteråt tittade vi på alla inspelningar tillsammans. Då fick vi feedback och tips från föreläsarna och vi deltagare både fick och gav feedback till varandra.

Kajsa fortsätter: - Det var väldigt verklighetsrelaterade övningar och jag fick med mig verktyg att använda i vardagen. Det handlar ju mycket om att vara väldigt lyhörd för varje patient, att hela tiden ha med mig patienten i det jag gör.

Vi håller vad vi lovar

- Utvärderingen visar att deltagarna var väldigt nöjda med kursen och särskilt rollspelen och att få feedback via video. Det är både roligt och viktigt att det första steget i utvecklingsprogrammet blev så här positivt. Vi pratar mycket om programmet när vi är ute och marknadsför oss som arbetsgivare och det här visar att vi håller vad vi lovar, säger Kennet Svensson på HR-enheten.

Teamutveckling på tur

Nästa steg i Folktandvårdens treåriga utvecklingsprogram är en tvådagars utbildning i teamutveckling. Under dag två är även en tandsköterska från tandläkarens hemmaklinik med på utbildningen.

Frågor och mer information

Kennet Svensson, HR-enheten. Telefon 0708-801616 eller 0500-499849.
Kajsa Fällström, Folktandvården Rörstrand i Lidköping. Telefon 0510-85780.

uiqt|wB&zmjmkki5zmo{|wzxH%vozmoqwv5{mzmjmkki5zmo{|wzxH%vozmoqwv5{m