Mun-H-Center firar 15 år

I år är det 15 år sedan Folktandvårdens Mun-H-Center startades. Centret är idag ett nationellt kunskapscentrum med specialkunskaper om munnen och ovanliga diagnoser.

  

Mun-H-Center ligger ute på Amundön i södra Göteborg. Här jobbar både tandvårdspersonal och logopeder tillsammans för att samla kunskap om ovanliga diagnoser, munhälsa och munfunktioner.
- Vi jobbar med tänder och bett men även det som man använder munnen till, att prata och att äta, säger Lotta Sjögreen, tf klinikchef, som var med och startade Mun-H-Center för 15 år sedan.


Mångsidig kunskap

Den kunskap som finns samlad på Mun-H-Center förs vidare till tandvårdspersonal i Sverige som ska behandla patienter med speciella diagnoser.
- Det är viktigt att se helhetsperspektivet när man behandlar en patient med en ovanlig sjukdom. Som tandläkare måste man känna till om personen lider av exempelvis hjärtfel, utvecklingsstörning, dålig syn eller hörsel. Det kan påverka om patienten klarar av en viss tandvårdsbehandling eller ej, säger Lotta Sjögreen.

Kontaktcenter för tandläkare

Hon berättar att personer, eller föräldrar till barn med ovanliga diagnoser, ofta upplever att de gång på gång i vardagen måste lägga tid till att förklara sin diagnos.
- Om man som patient har en tandläkartid, då vill man inte ägna halva tiden åt att förklara sin egen diagnos för tandläkaren. Då är det smidigare att tandläkaren kontaktar oss innan patienten kommer för att få information om sjukdomen, säger Lotta Sjögreen.

Nytt center för barn

Sedan starten har Mun-H-Center vuxit sig från ett litet, till ett stort kunskapscenter som idag förser hela Sverige med information om ovanliga diagnoser. I framtiden hoppas Lotta Sjögreen på fler samarbetspartner som jobbar med ovanliga diagnoser.
- Det ska bildas ett regionalt medicinskt center för barn med sällsynta sjukdomar på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg. Jag hoppas att vi kommer att få möjlighet att träffa alla barn som kommer till det nya medicinska centret, för det är i mötet med patienter som vi samlar vår kunskap, säger Lotta Sjögreen.

uiqt|wB&{izi5xm||mz{{wvH%vozmoqwv5{m{izi5xm||mz{{wvH%vozmoqwv5{m