Papperslös men inte tandlös

Sara Thorbert Mros, tandläkare på Folktandvårdens specialistklinik för parodontologi (tandlossning) på Mölndals Sjukhus, är en av handledarna för studien ”Papperslös men inte tandlös - en studie om behov av och tillgång till tandvård för papperslösa i Göteborgsområdet”.

Hur kommer det sig att ni har gjort en studie på papperslösa flyktingar?

- Jag och Sara Rangmar, tandläkare på en av Folktandvårdens utbildningskliniker i Göteborg, har tidigare arbetat ideellt med gömda flyktingar genom en organisation som heter Rosengrenska stiftelsen. Den består av ett fristående nätverk av bland annat tandläkare, läkare, jurister och studenter som hjälper gömda flyktingar. Vi tyckte att det var frustrerande att inte kunna hjälpa till när personal från Rosengrenska ringde och sa att de hade patienter i akut behov av tandvård och beslutade oss för att försöka göra något för att underlätta situationen. Fyra studenter nappade på förslaget att utforma något som även skulle kunna bli ett examensarbete.

Bild på Sara Thobert-Mros, Sara Rang,ar och Daniel Sager.

Sara Thobert-Mros och Sara Rangmar tog initiativ till studien och Daniel Sager är en av studenterna som utförde den. 

Vad innebar ert arbete?

- Det var jag - Sara Thorbert-Mros - och Sara Rangmar som tog initiativet till studien om tandvård för papperslösa. Daniel Sager är en av studenterna som genomförde arbetet som handleddes av övertandläkare Catharina Hägglin. Övriga studenter som deltog i arbetet var Sofie Jansson, Petra Koch och Jennie Overmeer. Vi utförde en screening av patienternas tandhälsa i Rosengrenska stiftelsens lokaler och intervjuade dem om deras situation. De patienter som hade ett väsentligt vårdbehov fick en tid på Odontologen i Göteborg där vi har haft klinik två kvällar i månaden. Flera undervisningstandläkare och några ST-tandläkare har ställt upp gratis efter arbetstid för att hjälpa till och många tandläkarstudenter har assisterat.

Vilka behandlingar har ni utfört?

- Vi har dragit ut tänder, lagat stora kariesangrepp där det finns stor risk för värk, gjort rotbehandlingar, skrapat tandsten och satt in temporära proteser om det saknas framtänder.

Hur var patienternas tandhälsa?

- Jämfört med personer som inte är papperslösa var tandhälsan generellt sämre. Många lider av tandvärk och andra akuta problem. Kostnader och rädslan att bli angivna hindrar papperslösa från att söka vård i den organiserade vården och det bidrar till en sämre tandhälsa.

Vad ska man tänka på i mötet med papperslösa?

- Man ska vara medveten om att det är utsatta personer som ofta har en traumatisk bakgrund. En stor del lever gömda under många år och livskvaliteten hos dessa individer är ofta mycket låg. Kunskapen om tänder och hur man ska ta hand om dem är ganska dålig så det är viktigt att informera om förebyggande åtgärder.

Hur jobbar Folktandvården Västra Götaland med frågan om papperslösa?

- Vi har som policy inom Folktandvården att alla ska få akutvård och att den som är papperslös inte ska nekas, även om han eller hon inte kan betala behandlingen. Detta fungerar oftast bra men det är gränsdragningen mellan akut och inte akut vårdbehov som är svår. Problemen med hur vi skapar förtroende hos en patient och hur vi hanterar gränsdragningen med att hjälpa en person i behov av vård utan att det sticker i ögonen på andra utsatta grupper, är frågor där det finns mycket att göra i framtiden och som måste lösas.

Fakta om papperslösa

En ”papperslös” är en person som av olika anledningar uppehåller sig i ett annat land utan tillstånd. De som lämnar sitt hemland av ekonomiska eller politiska orsaker och inte räknar med att kunna få uppehållstillstånd i det land de kommer till, kanske väljer att bosätta sig i landet utan att söka uppehållstillstånd. Andra kommer som asylsökande och stannar kvar i landet efter det att de har fått avslag på sin asylansökan. I Sveriges uppskattas antalet papperslösa personer till ca 20 000.

Frågor och mer information

För frågor eller mer information om studien är du välkommen att kontakta Sara Rangmar via växeln på telefon 031-786 38 88.

Information om Rosengrenska stiftelsen hittar du på Rosengrenska stiftelsens webbplats.

 

uiqt|wB&zmjmkki5zmo{|wzxH%vozmoqwv5{mzmjmkki5zmo{|wzxH%vozmoqwv5{m